Επιστημονικό Άρθρο: "Understanding and Measuring Child Well-Being in the Region of Attica, Greece: Round Five ",

Διάβασε Περισσότερα: https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-023-10030-4

 

 Επιστημονικό Άρθρο: "Understanding and Measuring Child Well-Being in the Region of Attica, Greece: Round Four ",

Διάβασε Περισσότερα: https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-022-09957-x

 

  Επιστημονικό Άρθρο: "Understanding and Measuring Child Well-Being in the Region of Attica, Greece: Round Three ",

Διάβασε Περισσότερα: https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-021-09910-4

 

  Επιστημονικό Άρθρο: "Understanding and Measuring Child Well-Being in the Region of Attica, Greece: Round Two ", 

Διάβασε Περισσότερα:  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12187-021-09863-8

 

  Επιστημονικό Άρθρο: "Understanding and Measuring Child Well-Being in the Region of Attica, Greece: Round One ", 

Διάβασε Περισσότερα: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12187-020-09770-4

 

 

Αναφορικά με το ολοκληρωμένο, χρηματοδοτούμενο, ερευνητικό πρόγραμμα:

 Διάβασε περισσότερα