1. Νέο, Επιστημονικό Άρθρο: "Understanding and Measuring Child Well-Being in the Region of Attica, Greece: Round Four ",

Διάβασε Περισσότερα: https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-022-09957-x

 

2.Νέο, Επιστημονικό Άρθρο: "Understanding and Measuring Child Well-Being in the Region of Attica, Greece: Round Three ",

Διάβασε Περισσότερα: https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-021-09910-4

 

3. Νέο, Επιστημονικό Άρθρο: "Understanding and Measuring Child Well-Being in the Region of Attica, Greece: Round Two ", 

Διάβασε Περισσότερα:  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12187-021-09863-8

 

4.   Νέο, Επιστημονικό Άρθρο: "Understanding and Measuring Child Well-Being in the Region of Attica, Greece: Round One ",  Διάβασε Περισσότερα: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12187-020-09770-4

 

 

Στο εν λόγω , ερευνητικό έργο γίνεται χρήση ενός αρχικού, πρωτόλειου δείκτη καταγραφής της παιδικής ευημερίας ή του αντίθετου της δηλαδή της παιδικής φτώχειας, ο οποίος έχει ήδη αναφερθεί από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου. Ο δείκτης αυτός θα εξελιχθεί, θα οριστικοποιηθεί, θα συγκριθεί με άλλους σχετικούς υπάρχοντες δείκτες καταγραφής της παιδικής ευημερίας και θα εφαρμοστεί σε σχολεία της περιφέρειας Αττικής. Ο συμμετέχων φορέας – χρήστης είναι το Χαμόγελο του Παιδιού, ο οποίος έχει εγγράφως επιβεβαιώσει τη πρόθεση του για συνεργασία και θα συνδράμει με τη διοχέτευση στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της παιδικής ευημερίας. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα διεξαχθούν, θα διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, περιορισμού της παιδικής φτώχειας κι ενίσχυσης της ευημερίας των παιδιών στην Ελλάδα.
Διάβασε περισσότερα