ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020-01

Δημόσια Έκθεση 2020-01 (Aποτελέσματα του Δεύτερου Κύματος της Ποσοτικής Έρευνας)

ENATO ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round two», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Δεύτερος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το [υπό δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό]Paper 2020a, το Working  Paper 2019-05 και το Working Paper 2020-01)

Σας παρακαλούμε παραθέστε βιβλιογραφικά αυτή τη δημοσίευση ως:
Λεριού, Ε., Ανασταστασοπούλου, Α., Γροσδάνη, Χ., Κόλλιας, Α., Τασόπουλος, Κ. (2020). Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Δεύτερος γύρος. Δημόσια έκθεση, C.W.-SMILE, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

Προσοχη! Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND) 

Βρείτε την Δημόσια Έκθεση διαθέσιμη και στο ακόλουθο link: 

https://www.researchgate.net/publication/339401321_Leriou_E_Anastastasop...