ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020-02

Δημόσια Έκθεση 2020-02 (Aποτελέσματα του Τρίτου Κύματος της Ποσοτικής Έρευνας)


ΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round three», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Τρίτος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το [υπό δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό]Paper 2020b και το Working  Paper 2020-05)

Σας παρακαλούμε παραθέστε βιβλιογραφικά αυτή τη δημοσίευση ως:
Λεριού, Ε., Ανασταστασοπούλου, Α., Γροσδάνη, Χ., Κατράνης, Α., Κόλλιας, Α.,(2020-02). Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Τρίτος γύρος. Δημόσια έκθεση, C.W.-SMILE, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

Προσοχη! Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)

Βρείτε την Δημόσια Έκθεση διαθέσιμη και στο ακόλουθο link: