ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021-01

Δημόσια Έκθεση 2021-01 (Aποτελέσματα του Τέταρτου Κύματος της Ποσοτικής Έρευνας)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 11 (ΕΝΤΕΚΑ)

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 

 

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round four», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Τέταρτος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το [υπό δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό]Paper 2021a και το Working  Paper 2021-01)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:  
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY- NC-ND)