PUBLIC REPORT 2019

ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
(Επισυνάπτονται: το Working Paper 2019-01 και το Working Paper 2019-02)
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:   
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY- NC-ND) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Τα κεντρικότερα σημεία:

Ως παιδική ευημερία ορίζεται η οποιαδήποτε ευχαρίστηση προκλήθηκε στα παιδιά, ως αποτέλεσμα της διάθεσης ή της δράσης κάποιων οικονομικών ή μη οικονομικών παραγόντων. Οι οικονομικοί παράγοντες είναι το εισόδημα, υλικά αγαθά και παροχές (διατροφή, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, κ.α.), κ.α.. Μη οικονομικοί παράγοντες είναι η υγεία, η εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος, η καλλιέργεια του πώς πρέπει να είμαστε ως άνθρωποι, κ.α.

Η μορφή του σύνθετου δείκτη Παιδικής Ευημερίας, είναι η ακόλουθη: WΟΛ= wΔ1+ wΔ2+.... wΔj.. Όπου wΔ1, wΔ2...wΔj είναι το σκορ της ευημερίας της κάθε διάστασης από τις έξι συνολικά. To«κατώφλι» του δείκτη είναι το 50%. Ο συνολικός δείκτης καταγραφής της παιδικής ευημερίας, εφαρμόζεται σε τρεις σχολικές κατηγορίες στην Έκτη Δημοτικού, στη Τρίτη Γυμνασίου και στη Τρίτη Λυκείου. Ενώ κατά την απονομή βαρυτήτων μέσω της AHP, λαμβάνεται υπόψη και το γένος. Η εφαρμογή του δείκτη είναι διαχρονική και καλύπτει την περίοδο 2010-2021.

Τα δεδομένα προτείνεται να επεξεργάζονται μεταξύ άλλων τεχνικών και μέσω ενός συστήματος ασαφούς συλλογιστικής, το οποίο βασίζεται σε πολλούς κανόνες. Όσο πιο ακριβείς και πλήρεις είναι οι κανόνες τόσο πιο ορθά είναι και τα δεδομένα εξόδου. Επομένως το σύστημα αποκτά τεχνητή νοημοσύνη. Η δημιουργία ενός τέτοιου καινοτόμου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς μελλοντικά θα μπορεί κάποιος να του δίνει τον αριθμητικό στόχο μιας πολιτικής βελτίωσης της παιδικής ευημερίας και το σύστημα να δείχνει πολύ εύκολα και άμεσα, πώς πρέπει να διαμορφωθούν αριθμητικά οι διαστάσεις για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Ενώ πραγματοποιείται ανίχνευση της έντασης στέρησης μέσω καινοτόμου τεχνικής και ανάλυση ευαισθησίας σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, σε εθνικό επίπεδο, για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, διαπιστώνεται ότι τη μεγαλύτερη ένταση στέρησης εμφανίζει ο δείκτης AROPE, o οποίος επιπλέον, είναι περισσότερο ευαίσθητος ως προς τον δείκτη της σοβαρής υλικής στέρησης. Παράλληλα καθώς επιχειρείται η άντληση πληροφορίας αναφορικά με το γένος, από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, σε εθνικό επίπεδο, αποδεικνύεται πώς η θέση των κοριτσιών είναι χειρότερη από αυτή των αγοριών, βάσει του ΑROPE και του δείκτη σε κίνδυνο φτώχειας με μελανότερο έτος το 2013.

Μέσω του Χαμόγελου του Παιδιού, επιβεβαιώνεται πώς η κρίση που πέρασε πρόσφατα η χώρα μας επηρέασε δυσμενώς την ευημερία των παιδιών. Ήτοι, σε σχετικό διάγραμμα, παρουσιάζεται η εκρηκτική αύξηση το 2012, των παιδιών που δέχθηκαν, για πρώτη φορά, υπηρεσίες, από τα Κέντρα Στήριξης Οικογενειών, του Χαμόγελου του Παιδιού.

Μέσω της ποιοτικής έρευνας στην Αττική και στον Καναδά, αποκαλύφθηκε η πολλαπλότητα των προοπτικών της παιδικής ευημερίας και των χαρακτηριστικών της στην περιφέρεια της Αττικής, από διαφορετικούς εκπροσώπους στο εν λόγω πεδίο και πραγματοποιήθηκε συναίνεση ως προς τον ορισμό της, τις διαστάσεις και τους υπό-δείκτες, μέσω των οποίων μπορεί να μετρηθεί, όπως και των σχετικών βαρυτήτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές σχολικές κατηγορίες. Επιπλέον από την έρευνα αυτή, πραγματοποιήθηκε, ουσιαστικά, συζήτηση για την εφαρμογή νέων (υπό-)δεικτών και δεδομένων στη παιδική φτώχεια.

 
Βρείτε ολόκληρο το Public Report και τα συνοδευτικά Working Papers στα παρακάτω αρχεία pdf.
 
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY- NC-ND)