ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 6ο ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022)

  • Σχεδιασμός και διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας

  • Τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, η έκταση και η γεωγραφική κατανομή της παιδικής ευημερίας

  • Η Ενεργειακή Φτώχεια και οι Παιδικές Ανισότητες

  • Η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών

  • Συμπέρασμα και περαιτέρω έρευνα

 

 

Σας παρακαλούμε, κατεβάστε κι αποθηκεύστε το αρχείο PDF προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην Δημόσια Έκθεση!

C.W.-SMILE