Λεριού, Ε., Καζάνη, Α., (2019) , Οι 2.985.984 Kανόνες του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με την αθροιστική συλλογιστική του Συνολικού Δείκτη Παιδικής Ευημερίας

Στο αρχείο αυτό δίνονται όλοι οι κανόνες (2.985.984) του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης , σύμφωνα με την αθροιστική συλλογιστική του συνολικού μας δείκτη και όπως το σύστημα αυτό περιγράφεται ήδη από την Λεριού Ειρήνη, στην δημοσιευμένη Δημόσια Έκθεση του 2019 (Public Report 2019). 

Προσοχή! Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση εμπορική ή μη, των περιεχομένων του παρόντος αρχείου, χωρίς την έγκριτη και ενυπόγραφη συγκατάθεση της Επιστημονικά Υπεύθυνης του έργου, Δρ Ειρήνης Δ., Λεριού. 

Αll rights reserved!!!