Δελτίο Τύπου: Δημοσίευση Πρακτικών Συνέντευξης με το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης στα πλαίσια διεξαγωγής Ποιοτικής Έρευνας του WP3