Περιεχόμενο του Νewsletter Τέταρτου Τριμήνου

Αγαπητές-οι μας,

Με αυτό το Newsletter σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE,του τέταρτου τριμήνου (22/05/2019 έως 21/08/2019).

Με τιμή,
Ειρήνη Λεριού