Περιεχόμενο του Newsletter του Τρίτου Τριμήνου

Αγαπητές-οι μας,

Με αυτό το Newsletter σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE,του τρίτου τριμήνου (22/02/2019 έως 21/05/2019).

Με τιμή,
Ειρήνη Λεριού