Περιεχόμενο Newsletter Δέκατου Έβδομου Τριμήνου

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Παιδικής Ευημερίας του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού", C.W.-SMILE, του (17ου) τριμήνου (22/08/2022 έως 21/11/2022).

Σας παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο PDF που ακολουθεί.