Περιεχόμενο Newsletter Δέκατου Πέμπτου Τριμήνου

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Παιδικής Ευημερίας του Χαμόγελου του Παιδιού C.W.-SMILE, του (15ου) τριμήνου (22/02/2022 έως 21/05/2022).


Αυτό αποτελεί το Newsletter  Έναρξης του C.W.-SMILE, ως Εθνικό Παρατηρητήριο Παιδικής Ευημερίας του Χαμόγελου του Παιδιού!!!


Σας παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο PDF που ακολουθεί.