Περιεχόμενο Newsletter Δέκατου Τέταρτου Τριμήνου

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, του (14ου) τριμήνου (22/11/2021 έως 21/02/2022).

Αυτό αποτελεί το Newsletter Ολοκλήρωσης του Ερευνητικού Προγράμματος C.W.-SMILE!!!

Σας παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο PDF που ακολουθεί.

 

Σας ευχαριστώ θερμότατα Όλους σας, όσους συμβάλλατε με τον οποιοδήποτε τρόπο στην επιτυχία αυτού του Ερευνητικού Προγράμματος!!!

Από καρδιάς!!!

 

Δρ Ειρήνη Λεριού
Η Επιστημονική Υπεύθυνη και η Διευθύντρια του Ερευνητικού Προγράμματος C.W.-SMILE

C.W.-SMILE