Περιεχόμενο Newsletter Δωδέκατου Τριμήνου

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, του δωδέκατου (12ου) τριμήνου (22/05/2021 έως 21/08/2021). Σας παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο PDF που ακολουθεί.

Το περιεχόμενο του 12ου Newsletter μας περιληπτικά:

1. Με απόλυτη επιτυχία η διεξαγωγή Συνάντησης Εργασίας με τις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αττικής στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης μας.

2. Με απόλυτη επιτυχία η ολοκλήρωση του 2ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 20212. 

3. Επιτυχής Ολοκλήρωση, του 5ου Κύματος Δειγματοληψίας της Ποσοτικής Έρευνας, σε σχολεία στην Αττική και σε χώρους του Χαμόγελου του Παιδιού, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες της τρέχουσας συγκυρίας.

4. Με απόλυτη επιτυχία η παράδοση κάποιων επισυναπτόμενων των Παραδοτέων 6 και 12 του ερευνητικού έργου (αποτελέσματα του 5ου κύματος της έρευνας).

C.W.-SMILE