Ανακοινώσεις

Περιεχόμενο Newsletter Δέκατου Έβδομου Τριμήνου

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Παιδικής Ευημερίας του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού", C.W.-SMILE, του (17ου) τριμήνου (22/08/2022 έως 21/11/2022).

Σας παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο PDF που ακολουθεί.

 

Περιεχόμενο Newsletter Δέκατου Έκτου Τριμήνου

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Παιδικής Ευημερίας του Χαμόγελου του Παιδιού C.W.-SMILE, του (16ου) τριμήνου (22/05/2022 έως 21/08/2022).

Αυτό αποτελεί το Newsletter  συμπλήρωσης ακριβώς 4 ετών από την έναρξη του ερευνητικού προγράμματος C.W.-SMILE, η ολοκλήρωση του οποίου γέννησε το Εθνικό Παρατηρητήριο Παιδικής Ευημερίας του Χαμόγελου του Παιδιού!!!

Σας παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο PDF που ακολουθεί.

C.W.-SMILE

Περιεχόμενο Newsletter Δέκατου Πέμπτου Τριμήνου

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Παιδικής Ευημερίας του Χαμόγελου του Παιδιού C.W.-SMILE, του (15ου) τριμήνου (22/02/2022 έως 21/05/2022).


Αυτό αποτελεί το Newsletter  Έναρξης του C.W.-SMILE, ως Εθνικό Παρατηρητήριο Παιδικής Ευημερίας του Χαμόγελου του Παιδιού!!!


Σας παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο PDF που ακολουθεί.

Περιεχόμενο Newsletter Δέκατου Τέταρτου Τριμήνου

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, του (14ου) τριμήνου (22/11/2021 έως 21/02/2022).

Αυτό αποτελεί το Newsletter Ολοκλήρωσης του Ερευνητικού Προγράμματος C.W.-SMILE!!!

Σας παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο PDF που ακολουθεί.

 

C.W.-SMILE

Περιεχόμενο Newsletter Δέκατου Τρίτου Τριμήνου

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, του (13ου) τριμήνου (22/8/2021 έως 21/11/2021). Σας παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο PDF που ακολουθεί:

News!

Περιεχόμενο Newsletter Δωδέκατου Τριμήνου

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, του δωδέκατου (12ου) τριμήνου (22/05/2021 έως 21/08/2021). Σας παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο PDF που ακολουθεί.

Το περιεχόμενο του 12ου Newsletter μας περιληπτικά:

C.W.-SMILE