Ανακοινώσεις

Περιεχόμενο Newsletter Δέκατου Τρίτου Τριμήνου

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, του (13ου) τριμήνου (22/8/2021 έως 21/11/2021). Σας παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο PDF που ακολουθεί:

News!

Περιεχόμενο Newsletter Δωδέκατου Τριμήνου

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, του δωδέκατου (12ου) τριμήνου (22/05/2021 έως 21/08/2021). Σας παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο PDF που ακολουθεί.

Το περιεχόμενο του 12ου Newsletter μας περιληπτικά:

C.W.-SMILE