Ανακοινώσεις

Περιεχόμενο του Νewsletter Έκτου Τριμήνου

Newsletter Έκτου Τριμήνου

Αγαπητές-οι μας,

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, του έκτου τριμήνου (22/11/2019 έως 21/02/2020).

Με τιμή,

Δρ. Λεριού Ειρήνη

Περιεχόμενο του Νewsletter Πέμπτου Τριμήνου

Newsletter Πέμπτου Τριμήνου

Αγαπητές-οι μας,

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, του πέμπτου τριμήνου (22/08/2019 έως 21/11/2019).

Με τιμή,

Δρ. Λεριού Ειρήνη
 

Συμμετοχή μας στην Βραδιά του Ερευνητή 2019

Αξιότιμες-οι Κυρίες-οι,

Mε τιμή, σας προσκαλούμε  στην Βραδιά του Ερευνητή,  μια μεγάλη Γιορτή για την Επιστήμη και την Έρευνα, στην οποία λαμβάνουμε μέρος, προκειμένου μέσα από ευχάριστες διαδικασίες, να σας ενημερώσουμε για την έρευνα μας, όπου εκπονούμε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο!!! 

Πότε; - Tη Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, από τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα .

Πού; - Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο κτίριο Αβέρωφ του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων του ΕΜΠ. Θα μας βρείτε στην Αίθουσα Γ' του Πρώτου Ορόφου , που είναι αφιερωμένη στα Πανεπιστήμια της Αθήνας!!!

Με εκτίμηση,

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του C.W.-SMILE

Περιεχόμενο του Νewsletter Τέταρτου Τριμήνου

Αγαπητές-οι μας,

Με αυτό το Newsletter σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE,του τέταρτου τριμήνου (22/05/2019 έως 21/08/2019).

Με τιμή,
Ειρήνη Λεριού

Δελτίο Τύπου: Δημοσίευση Πρακτικών Συνάντησης της Επιστημονικής Υπεύθυνης με τον Ερυθρό Σταυρό

Ο Ερυθρός Σταυρός επιλέχθηκε να συμπεριληφθεί στην έρευνα μας, ως ξεχωριστή μελέτη περίπτωσης κάλων πρακτικών, διότι είναι μια από τις παλαιότερες οργανώσεις στην Ελλάδα διαθέτοντας τεχνογνωσία σε ζητήματα κοινωνικής καινοτομίας. Υπό αυτό το πρίσμα επιλέχθηκε να γίνει μια συνέντευξη, η οποία θα φωτίσει περισσότερο τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά θα συμβάλλει θετικά και στη συζήτηση αναφορικά με τις λύσεις που μπορούν να δοθούν. Η ποιοτική έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου με τίτλο «Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας: Ένα σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τη Τέταρτη 26 Ιουνίου 2019, 10:00 π.μ.

Υπενθύμιση λόγω πρόσφατου Συμβάντος αναφορικά με τα Πνευματικά Δικαιώματα του Ερευνητικού Έργου/ Σε περίπτωση Μη Συμμόρφωσης , Διατήρηση του Δικαιώματος χρήσης κάθε σχετικού και Νομίμως Προβλεπόμενου Μέσου

Υπενθυμίζεται και εγγράφως και δημοσίως , πως οποιαδήποτε δημόσια ή άλλη χρήση του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, μερών ή προϊόντων αυτού, χωρίς την αντίστοιχη αναφορά στην πηγή δεν καλύπτεται από το δικαίωμα χρήσης, όπως αυτό αναφέρεται στην ιστοσελίδα του έργου (  http://www.childrenwelfaresm.com/el/research ) και στις εκάστοτε δημοσιεύσεις της ερευνητικής ομάδας στον παρόντα ή και άλλους ιστοτόπους.

Ως εκ τούτου παρακαλείσθε, όπως απόσχετε από την δημόσια ή άλλη χρήση ή και αναφορά,του έργου, μέρους, μερών ή και προϊόντων αυτού εκτός των πλαισίων της ως άνω αναφερθείσας άδειας χορηγούμενης εκ της/των ιδιοκτητών των πνευματικών δικαιωμάτων.

Δελτίο Τύπου: Δημοσίευση Πρακτικών Συνάντησης της Επιστημονικής Υπεύθυνης με την Πρόεδρο και Ιδρύτρια του Κέντρου Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογενείας , στα πλαίσια διεξαγωγής Ποιοτικής Έρευνας του WP3

Στα πλαίσια διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας για τη μελέτη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παιδικής φτώχειας, πραγματοποιήθηκε  συνάντηση από την Επιστημονική Υπεύθυνη, Δρ Ειρήνη Λεριού, με την Πρόεδρο και Ιδρύτρια του Κέντρου Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογενείας,  κα. Μυρτώ Λεμού, στις 14 Ιουνίου 2019, 17:30 μμ.