Συνεργάτες

Ο Οργανισμός "Το χαμόγελο του παιδιού", ήταν ο συνεργάτης του ολοκληρωμένου, ερευνητικού προγράμματος C.W.-SMILE.