Συνεργάτες

Ο Οργανισμός "Το χαμόγελο του παιδιού", ήταν ο συνεργάτης του ολοκληρωμένου, ερευνητικού προγράμματος C.W.-SMILE. Σήμερα το Παρατηρητήριο είναι υπό την σκέπην του Οργανισμού το  "Το Χαμόγελο του Παιδιού".