Συντονίστρια - Επιστημονική Υπεύθυνη

Ειρήνη Λεριού

H Δρ Ειρήνη Λεριού είναι η Κύρια Ερευνήτρια, η Επιστημονική Υπεύθυνη και η Διευθύντρια του έργου.

Η Δρ Λεριού έχει αναπτύξει ένα σταθερό ενδιαφέρον για την ευημερία των παιδιών τα τελευταία χρόνια. Eίναι μια νέα, ηλικιακά, επιστήμονας, στην πρώτη γραμμή, της κατανόησης, της μέτρησης και της αντιμετώπισης της επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα, από την αρχή της κρίσης. Το ακαδημαϊκό της έργο περιλαμβάνει παρουσιάσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ερευνητικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, στα πεδία της ευημερίας, της παιδικής φτώχειας και των ποσοτικών μεθόδων. Σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα εμπειρία της, έχει διδάξει στα πεδία της ευημερίας και των ποσοτικών μεθόδων, στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η Δρ Λεριού είναι η διαχειρίστρια και η υπεύθυνη για όλες τις φάσεις του έργου. Ανάμεσα στα καθήκοντα της είναι και η συμπλήρωση και η οριστικοποίηση του δείκτη μέτρησης της παιδικής ευημερίας, η ανάπτυξη της μεθοδολογίας επεξεργασίας της δειγματοληψίας, η δημιουργία και η μετέπειτα επεξεργασία των ανώνυμων ερωτηματολογίων, o σχεδιασμός και η διεξαγωγή της ποιοτικής και της ποσοτικής έρευνας, η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, η σύνταξη των παραδοτέων των πακέτων εργασίας, η σύνταξη ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της ιστοσελίδας και του «portal system» και η σύνταξη της τελικής έκθεσης. Παράλληλα, συμμετέχει, στην βιβλιογραφική επισκόπηση, στη συλλογή και στην ανάλυση των δεδομένων, του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό της έργο μεταβείτε στο ακόλουθο λινκ: https://www.researchgate.net/profile/Eirini_Leriou