Συντονίστρια - Επιστημονική Υπεύθυνη

Ειρήνη Λεριού

H Δρ. Ειρήνη Λεριού είναι σημερα η Συντονίστρια/Επιστημονική Υπεύθυνη του Εθνικού Παρατηρητηρίου Παιδικής Ευημερίας του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού" (C.W.-SMILE)  όπου συνεχίζει την ίδια έρευνα του ερευνητικού προγράμματος του οποίου η χρηματοδότηση ολοκληρώθηκε και ασκεί καθήκοντα κύριας Ερευνήτριας, Συντονισμού Ερευνών κι Επιστημονικού Προσωπικού (https://www.hamogelo.gr/gr/el/paratiritirio-tis-paidikis-eiimerias/).  Αποτελεί τη μόνη συγγραφέα  του επερχόμενου, διεθνούς, επιστημονικού βιβλίου “Developing Policies Guided by Child Well-Being Indicators”, στην σειρά βιβλίων, "Human Well-Being Research and Policy Making", των εκδόσεων "Springer".  Είναι η "Editor-in-chief" του νέου βιβλίου "The Quality of Life in Greece" στην σχετική σειρά βιβλίων, εκδόσεων "Springer". Eκπροσωπεί τη χώρα μας σε θέματα επιχειρηματικότητας, καθώς αποτελεί την "Brand Ambassador" στο "DIFME" ( https://difme.eu/en-GB/Networking/BrandAmbassadors ). 

Κατέχει πτυχίο στα Δημόσια Οικονομικά (2009) και μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη (2011), από το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Διδακτορικό στα Οικονομικά (2016), από το τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ίδιου Πανεπιστημίου. O τίτλος της διδακτορικής της διατριβής είναι "Ανάλυση των παραγόντων προσδιορισμού της κοινωνικής ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης αποφάσεων". Έχει ολοκληρώσει δυο Μεταδιδακτορικές Έρευνες.

Διετέλεσε, Επιστημονική Υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος C.W.-SMILE και Διδάσκουσα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτιστικών Επιστημών, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου, σε αυτοδύναμη διδασκαλία, σε ποικίλλα γνωστικά αντικείμενα, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, για πολλά χρόνια, μετά τη λήψη του διδακτορικού της.  Ενδεικτικά αναφέρονται τα γνωστικά αντικείμενα : Οικονομικά της Ευημερίας, Δείκτες Ευημερίας στη Περιφερειακή Ανάπτυξη, Oικονομική Ανάπτυξη και Ανθρώπινη Ευημερία, Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι, Δημόσια Οικονομικά, Μικροοικονομική Ανάλυση, Μακροοικονομική Ανάλυση, Οικονομικά Μαθηματικά, Εφαρμοσμένη Οικονομική, Οικονομικά των Επιχειρήσεων, Πληροφοριακά Συστήματα, Μάνατζμεντ, κ.α. . Επίσης, διετέλεσε Επιβλέπουσα Διδακτορικής Διατριβής στο New York College σε συνεργασία με το University of Bolton.

Αποτελεί  μέλος της Διεθνούς Κοινότητας Ποιότητας της ζωής "ISQOLS", (International Society for Quality-of-Life Studies), της Διεθνούς Κοινότητας Δεικτών για Παιδιά "ISCI", (The International Society for Child Indicators) καθώς επίσης και της Διεθνούς Κοινοπραξίας Δεικτών της Kοινωνίας "CIC"  (Community Indicators Consortium) .

Έχει διοργανώσει πολυάριθμα, διεθνή, επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://orcid.org/0000-0003-1644-8793 .

-------------------------------------------------

Αναφορικά με το ολοκληρωμένο, ερευνητικό έργο C.W.-SMILE:

Η Δρ. Ειρήνη Λεριού ήταν η Κύρια Ερευνήτρια, η Επιστημονική Υπεύθυνη και η Project Manager του ολοκληρωμένου σήμερα, έρευνητικού έργου. Η Δρ. Λεριού  πριν αναλάβει ως  Επιστημονικά Υπέυθυνη του ολοκληρωμένου σήμερα ερευνητικού έργου, είχε αναπτύξει ένα σταθερό ενδιαφέρον για την ευημερία των παιδιών.Ήταν μια νέα, ηλικιακά, επιστήμονας, στην πρώτη γραμμή, της κατανόησης, της μέτρησης και της αντιμετώπισης της επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα, από την αρχή της κρίσης. Το ακαδημαϊκό της έργο περιλάμβανε παρουσιάσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ερευνητικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, στα πεδία της ευημερίας, της παιδικής φτώχειας και των ποσοτικών μεθόδων. Σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα εμπειρία της, είχε διδάξει στα πεδία της ευημερίας και των ποσοτικών μεθόδων, στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η Δρ. Λεριού ήταν η διαχειρίστρια και η υπεύθυνη για όλες τις φάσεις του έργου. Ανάμεσα στα καθήκοντα της ήταν και η συμπλήρωση και η οριστικοποίηση του δείκτη μέτρησης της παιδικής ευημερίας, η ανάπτυξη της μεθοδολογίας επεξεργασίας της δειγματοληψίας, η δημιουργία και η μετέπειτα επεξεργασία των ανώνυμων ερωτηματολογίων, o σχεδιασμός και η διεξαγωγή της ποιοτικής και της ποσοτικής έρευνας, η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, η σύνταξη των παραδοτέων των πακέτων εργασίας, η σύνταξη ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της ιστοσελίδας και του «portal system» και η σύνταξη της τελικής έκθεσης. Παράλληλα, συμμετείχε, στην βιβλιογραφική επισκόπηση, στη συλλογή και στην ανάλυση των δεδομένων, του έργου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό της έργο μεταβείτε στο ακόλουθο λινκ: https://www.researchgate.net/profile/Eirini_Leriou