Επέκταση της Προθεσμίας Υποβολής των Περιλήψεων για το 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στην Παιδική Ευημερία

Εξαιτίας ευγενικών παρακλήσεων, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε την προθεσμία υποβολής Περιλήψεων. Η νέα προθεσμία είναι:
05 Ιουνίου 2019
 

Ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί η Επιστημονική Επιτροπή, όπως και η ενδεχόμενη δυνατότητα δημοσίευσης των Papers των ανακοινώσεων σε Διεθνές Έγκριτο Περιοδικό (Scopus).

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στη Παιδική Ευημερία
Αίθουσα Τελετών Αριστοτέλης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, 5-7 Ιουλίου 2019
Με θέμα:
«H παιδική Ευημερία και Προοπτικές Βελτίωσης της»
Κάλεσμα για Αbstracts

Email αποστολής των Abstracts: eirinileriou@gmail.com
Προθεσμία αποστολής τους: Έως 05 Ιουνίου, 2019
Έκταση Περιλήψεων : Mέχρι 300 Λέξεις

Kόστος Συμμετοχής: Δωρεάν
Γνωστοποίηση Αποδοχής των Περιλήψεων: Έως 10 Ιουνίου 2019
Γλώσσα υποβολής του Abstract: H Eλληνική ή η Αγγλική

Θεματικές Περιοχές:

1. H υγεία (σωματική και ψυχική), ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
2. Η εκπαίδευση ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
3. Η διατροφή ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
4. Ο ελεύθερος χρόνος (παιχνίδι, κ.α.) ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
5. Ο πολιτισμός ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
6. Οι εισοδηματικοί προσδιοριστικοί παράγοντες (εισόδημα, ανεργία, υλικές συνθήκες διαβίωσης, κ.α.) της παιδικής ευημερίας.
7. Σχολικός εκφοβισμός, βία και σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών.
8. Η παιδική ευημερία υπό το πρίσμα της νομικής επιστήμης και των δημοσίων θεσμών.
9. Η παιδική ευημερία υπό το πρίσμα της οικονομικής επιστήμης.
10. Η ευημερία υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας.
11. Μεθοδολογίες καταγραφής της παιδικής ευημερίας.
12. Στοχοθετημένες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της παιδικής ευημερίας (από φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, των Δήμων, των Περιφερειών,  από Μ.Κ.Ο., από άλλους φορείς), σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.
13. Η παιδική ευημερία στις Περιφέρειες και στους Δήμους της Ελλάδας.
14. Η παιδική ευημερία σε διεθνές επίπεδο.
 

Περιηγηθείτε στο ακόλουθο αρχείο για περισσότερες λεπτομέρειες :

Επέκταση Προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων