ΚΑΛΕΣΜΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤO 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

2o ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ZOOM, 9-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021, ΜΕ ΘΕΜΑ: «H ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ»

2021 VIRTUAL CONFERENCE


SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHILDREN’S WELL-BEING: 9-11 JULY 2021: “CHILDREN’S WELL-BEING AND PERSPECTIVES ON ITS ENHANCEMENT”


Αξιότιμες-οι Κυρίες-οι, το Ερευνητικό Έργο C.W.-SMILE, το Χαμόγελο του Παιδιού και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, σας ανακοινώνουν ότι από την 9η Ιουλίου 2021 έως την 11η Ιουλίου 2021, θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του ΖΟΟΜ, το 2o ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, με θέμα: H ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων (Abstracts) την 9η Μαΐου 2021.


Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι στους Eναρκτήριους Λόγους θα συμμετέχει μεταξύ άλλων:o Πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, αγαπητός κύριος Κώστας Γιαννόπουλος.


Που αποσκοπεί το Συνέδριο αυτό;


Το συνέδριο αυτό αποσκοπεί στο να φέρει κοντά Επιστήμονες και Φορείς, από όλον τον κόσμο και από διάφορες ειδικότητες (γιατρούς, δάσκαλους, ψυχολόγους, οικονομολόγους, νομικούς, φιλόσοφους, κοινωνικούς λειτουργούς, μαθηματικούς, εγκληματολόγους, κοινωνιολόγους, διατροφολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, περιφερειολόγους, κ.α.) , προκειμένου να προσεγγιστεί η παιδική ευημερία, σφαιρικά και πολυδιάστατα. Το συνέδριο αυτό θα αποτελέσει μια μικρή κοιτίδα, όπου για δεύτερη φορά θα γεννηθεί, θα αναπτυχθεί και θα εξελιχθεί ,στην Ελλάδα, μια πολύ-επιστημονική συζήτηση για την ευημερία των παιδιών και τις δυνατότητες βελτίωσης της.


Οι ενδεικτικές, κύριες θεματικές ενότητες του Συνεδρίου :


1. H υγεία (σωματική και ψυχική), ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
2. Η εκπαίδευση ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
3. Η διατροφή ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
4. Ο ελεύθερος χρόνος (παιχνίδι, κ.α.) ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
5. Ο πολιτισμός ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
6. Οι εισοδηματικοί προσδιοριστικοί παράγοντες (εισόδημα, ανεργία, υλικές συνθήκες διαβίωσης, κ.α.) της παιδικής ευημερίας.
7. Σχολικός εκφοβισμός, βία και σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών.
8. Η παιδική ευημερία υπό το πρίσμα της νομικής επιστήμης και των δημοσίων θεσμών.
9. Η παιδική ευημερία υπό το πρίσμα της οικονομικής επιστήμης.
10. Η ευημερία υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας.
11. Μεθοδολογίες καταγραφής της παιδικής ευημερίας.
12. Στοχοθετημένες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της παιδικής ευημερίας (από φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, των Δήμων, των Περιφερειών,  από Μ.Κ.Ο., από άλλους φορείς), σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.
13. Η παιδική ευημερία στις Περιφέρειες και στους Δήμους της Ελλάδας.
14. Η παιδική ευημερία σε διεθνές επίπεδο.
15. Η ποιότητα της ζωής των παιδιών.


Ειδική Θεματική Ενότητα:


16. Οι επιπτώσεις του COVID-19 στις ζωές των παιδιών.

 

 

Οδηγίες προς τους Συγγραφείς:

• E-mail αποστολής των Abstracts: 2021virtualconference@gmail.com
• Προθεσμία αποστολής τους: Έως 09 Μαΐου, 2021.
• Έκταση Περιλήψεων: Μέχρι 300 Λέξεις.
• Αρχείο: Word.
• Ιδιότητα συγγραφέα: Στο Abstract θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ιδιότητες των συγγραφέων.
• Λέξεις-Κλειδιά: Στο Abstract θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως πέντε λέξεις-κλειδιά.
• Κόστος Συμμετοχής: Δωρεάν.
• Γνωστοποίηση Αποδοχής των Περιλήψεων: Έως 17 Ιουνίου 2021.
• Γλώσσα υποβολής του Abstract: H Eλληνική ή η Αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την Ιστοσελίδα- Website: http://www.childrenwelfaresm.com/el/events

Eπίσης μπορεί να ενημερώνεται από τη σελίδα στο Facebook: https://web.facebook.com/CW-SMILE-955696607974218/?modal=admin_todo_tour,

από το YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=nV5LVySCT1Q ,

αλλά και από τη σχετική εκδήλωση που έχει δημιουργηθεί στο Facebook: https://fb.me/e/HC90KD1S  .

 

Θα δοθούν οδηγίες για την σύνδεση μέσω της πλατφόρμας του ZOOM.
 

H Επιστημονικά Υπεύθυνη του C.W.- SMILE,
Δρ. Ειρήνη Λεριού

 

ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ!
Bίντεο στο YOUTUBE!