Παραδοτέα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021-01

Δημόσια Έκθεση 2021-01 (Aποτελέσματα του Τέταρτου Κύματος της Ποσοτικής Έρευνας)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 11 (ΕΝΤΕΚΑ)

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 

 

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round four», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Τέταρτος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το [υπό δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό]Paper 2021a και το Working  Paper 2021-01)

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020-02

Δημόσια Έκθεση 2020-02 (Aποτελέσματα του Τρίτου Κύματος της Ποσοτικής Έρευνας)


ΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round three», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Τρίτος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το [υπό δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό]Paper 2020b και το Working  Paper 2020-05)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020-01

Δημόσια Έκθεση 2020-01 (Aποτελέσματα του Δεύτερου Κύματος της Ποσοτικής Έρευνας)

ENATO ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round two», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Δεύτερος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το [υπό δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό]Paper 2020a, το Working  Paper 2019-05 και το Working Paper 2020-01)

PUBLIC REPORT 2019-02

ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round one», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Πρώτος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το Paper 2019, η Μελέτη 2019 , οι Κανόνες Fuzzy, τα Reports των Κέντρων Στήριξης του Χαμόγελου του Παιδιού

και το Working  Paper 2019-04)

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Paper σας παρακαλούμε ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12187-020-09770-4 

PUBLIC REPORT 2019

ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
(Επισυνάπτονται: το Working Paper 2019-01 και το Working Paper 2019-02)
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:   
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY- NC-ND) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Τα κεντρικότερα σημεία: