Παραδοτέα

PUBLIC REPORT 2019

ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
(Επισυνάπτονται: το Working Paper 2019-01 και το Working Paper 2019-02)
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:   
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY- NC-ND) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Τα κεντρικότερα σημεία: