Έρευνα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 6ο ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022)

  • Σχεδιασμός και διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας

  • Τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, η έκταση και η γεωγραφική κατανομή της παιδικής ευημερίας

  • Η Ενεργειακή Φτώχεια και οι Παιδικές Ανισότητες

  • Η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών

  • Συμπέρασμα και περαιτέρω έρευνα

 

 

Σας παρακαλούμε, κατεβάστε κι αποθηκεύστε το αρχείο PDF προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην Δημόσια Έκθεση!

C.W.-SMILE

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 12ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ)

Ο Συλλογικός Τόμος μας!!!

Σας παρακαλούμε, κατεβάστε κι αποθηκεύστε τo αρχείo PDF προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση!

Επισυνάπτονται τα δημοσιευμένα Paper των Κυμάτων 1 έως 3 στα ακόλουθα Link:

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2022 (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 12ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ)

Το Σχέδιο Δράσης με το Χαμόγελο του Παιδιού!!!

Σας παρακαλούμε, κατεβάστε κι αποθηκεύστε τα αρχεία PDF προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση!

 

C.W.-SMILE