Έρευνα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 12ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ)

Ο Συλλογικός Τόμος μας!!!

Σας παρακαλούμε, κατεβάστε κι αποθηκεύστε τo αρχείo PDF προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση!

Επισυνάπτονται τα δημοσιευμένα Paper των Κυμάτων 1 έως 3 στα ακόλουθα Link:

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2022 (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 12ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ)

Το Σχέδιο Δράσης με το Χαμόγελο του Παιδιού!!!

Σας παρακαλούμε, κατεβάστε κι αποθηκεύστε τα αρχεία PDF προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση!

 

C.W.-SMILE