Έρευνα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 12ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ)

Ο Συλλογικός Τόμος μας!!!

Σας παρακαλούμε, κατεβάστε κι αποθηκεύστε τo αρχείo PDF προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση!

Επισυνάπτονται τα δημοσιευμένα Paper των Κυμάτων 1 έως 3 στα ακόλουθα Link:

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2022 (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 12ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ)

Το Σχέδιο Δράσης με το Χαμόγελο του Παιδιού!!!

Σας παρακαλούμε, κατεβάστε κι αποθηκεύστε τα αρχεία PDF προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση!

 

C.W.-SMILE

Αποτελέσματα του 5ου Γύρου της Έρευνας

  • Στην ποσοτική έρευνα μας για το Β’ εξάμηνο της σχολικής χρονιάς 2020-2021, καλύφθηκαν πλήρως όλες οι Συστάδες. Συνολικά στην έρευνα μας, συμμετείχαν 22 δημόσια σχολεία και 3 Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του Χαμόγελου του Παιδιού (25 μονάδες συνολικά). Το δείγμα της έρευνας, αυτού του γύρου, είναι συνολικά 509 παιδιά και ειδικότερα: 148 παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού, 148 παιδιά της Γ’ Γυμνασίου και 213 παιδιά της Γ’ Λυκείου.  Τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας κι επιπλέον εφαρμόστηκαν δικά μας επιπρόσθετα, σχετικά μέτρα.  Το δείγμα της έρευνας από όλους τους γύρους μέχρι σήμερα είναι 4.232 παιδιά.

C.W.-SMILE

Ανακοίνωση των Προτάσεων που θα Συζητηθούν στην Συνάντηση Εργασίας με Φορείς των Δήμων και της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης μας

Οι Προτάσεις της Επιστημονικά Υπεύθυνης για την βελτίωση της Παιδικής Ευημερίας στην Αττική:

 

1. Προτάσεις υπό το πρίσμα των Δημόσιων Οικονομικών.

  • Η εκπαίδευση εκείνη που καλλιεργεί στα άτομα και πώς να είναι ως ωραίοι άνθρωποι (π.χ. ενσυναίσθηση) (Συστάδες 6,2 & 3)  κι ο ελεύθερος χρόνος  (Συστάδες 1 & 3) να αντιμετωπιστούν ως Αξιόλογα Αγαθά κατά Musgrave.