Έρευνα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021-01

Δημόσια Έκθεση 2021-01 (Aποτελέσματα του Τέταρτου Κύματος της Ποσοτικής Έρευνας)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 11 (ΕΝΤΕΚΑ)

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 

 

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round four», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Τέταρτος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το [υπό δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό]Paper 2021a και το Working  Paper 2021-01)

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021-01 (11o ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ)

Λεριού, Ε., (2021-01). Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Τέταρτος γύρος. Δημόσια έκθεση, C.W.-SMILE, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

Σας παρακαλώ κατεβάστε κι αποθηκεύστε το αρχείο PDF προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην Δημόσια Έκθεση!

 

 

C.W.-SMILE

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020-02

Δημόσια Έκθεση 2020-02 (Aποτελέσματα του Τρίτου Κύματος της Ποσοτικής Έρευνας)


ΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round three», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Τρίτος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το [υπό δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό]Paper 2020b και το Working  Paper 2020-05)

Working Paper 2020 -04

Working Paper 2020-04

Citation: Λεριού, Ε., Αναστασοπούλου, Α. (2020). «Αποτελέσματα ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών για την παιδική ευημερία σε μαθητικό πληθυσμό της περιφέρειας Αττικής κατά την περίοδο 2018-2019 και η ερμηνεία τους», Working Paper No. 2020-04,  C.W.-SMILE , Πάντειο Πανεπιστήμιο, Aθήνα

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)

Working Paper 2020-03

Working Paper 2020-03

Citation: Λεριού, Ε., Αναστασοπούλου, Α. (2020). «Αποτελέσματα ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών για την παιδική ευημερία σε μαθητικό πληθυσμό της περιφέρειας Αττικής κατά την σχολική περίοδο 2010-2018 και η ερμηνεία τους», Working Paper No. 2020-03,  C.W.-SMILE , Πάντειο Πανεπιστήμιο, Aθήνα

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)

Working Paper 2020 -02

Working Paper 2020-02

Citation: Λεριού, Ε., Αναστασοπούλου, Α. (2020). «Ερευνητική Αναφορά βασισμένη σε Πανελλαδικά Στατιστικά στοιχεία του Χαμόγελου του Παιδιού για το έτος 2019 και ο Παράγοντας της Κακοποίησης ως ένας Περιορισμός», Working Paper No. 2020-02,  C.W.-SMILE , Πάντειο Πανεπιστήμιο, Aθήνα

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020-01

Δημόσια Έκθεση 2020-01 (Aποτελέσματα του Δεύτερου Κύματος της Ποσοτικής Έρευνας)

ENATO ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round two», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Δεύτερος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το [υπό δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό]Paper 2020a, το Working  Paper 2019-05 και το Working Paper 2020-01)