Έρευνα

Αποτελέσματα του 5ου Γύρου της Έρευνας

  • Στην ποσοτική έρευνα μας για το Β’ εξάμηνο της σχολικής χρονιάς 2020-2021, καλύφθηκαν πλήρως όλες οι Συστάδες. Συνολικά στην έρευνα μας, συμμετείχαν 22 δημόσια σχολεία και 3 Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του Χαμόγελου του Παιδιού (25 μονάδες συνολικά). Το δείγμα της έρευνας, αυτού του γύρου, είναι συνολικά 509 παιδιά και ειδικότερα: 148 παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού, 148 παιδιά της Γ’ Γυμνασίου και 213 παιδιά της Γ’ Λυκείου.  Τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας κι επιπλέον εφαρμόστηκαν δικά μας επιπρόσθετα, σχετικά μέτρα.  Το δείγμα της έρευνας από όλους τους γύρους μέχρι σήμερα είναι 4.232 παιδιά.

C.W.-SMILE

Ανακοίνωση των Προτάσεων που θα Συζητηθούν στην Συνάντηση Εργασίας με Φορείς των Δήμων και της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης μας

Οι Προτάσεις της Επιστημονικά Υπεύθυνης για την βελτίωση της Παιδικής Ευημερίας στην Αττική:

 

1. Προτάσεις υπό το πρίσμα των Δημόσιων Οικονομικών.

  • Η εκπαίδευση εκείνη που καλλιεργεί στα άτομα και πώς να είναι ως ωραίοι άνθρωποι (π.χ. ενσυναίσθηση) (Συστάδες 6,2 & 3)  κι ο ελεύθερος χρόνος  (Συστάδες 1 & 3) να αντιμετωπιστούν ως Αξιόλογα Αγαθά κατά Musgrave.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021-01

Δημόσια Έκθεση 2021-01 (Aποτελέσματα του Τέταρτου Κύματος της Ποσοτικής Έρευνας)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 11 (ΕΝΤΕΚΑ)

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 

 

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round four», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Τέταρτος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το [υπό δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό]Paper 2021a και το Working  Paper 2021-01)

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021-01 (11o ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ)

Λεριού, Ε., (2021-01). Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Τέταρτος γύρος. Δημόσια έκθεση, C.W.-SMILE, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

Σας παρακαλώ κατεβάστε κι αποθηκεύστε το αρχείο PDF προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην Δημόσια Έκθεση!

 

 

C.W.-SMILE

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020-02

Δημόσια Έκθεση 2020-02 (Aποτελέσματα του Τρίτου Κύματος της Ποσοτικής Έρευνας)


ΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round three», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Τρίτος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το [υπό δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό]Paper 2020b και το Working  Paper 2020-05)

Working Paper 2020 -04

Working Paper 2020-04

Citation: Λεριού, Ε., Αναστασοπούλου, Α. (2020). «Αποτελέσματα ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών για την παιδική ευημερία σε μαθητικό πληθυσμό της περιφέρειας Αττικής κατά την περίοδο 2018-2019 και η ερμηνεία τους», Working Paper No. 2020-04,  C.W.-SMILE , Πάντειο Πανεπιστήμιο, Aθήνα

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)

Working Paper 2020-03

Working Paper 2020-03

Citation: Λεριού, Ε., Αναστασοπούλου, Α. (2020). «Αποτελέσματα ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών για την παιδική ευημερία σε μαθητικό πληθυσμό της περιφέρειας Αττικής κατά την σχολική περίοδο 2010-2018 και η ερμηνεία τους», Working Paper No. 2020-03,  C.W.-SMILE , Πάντειο Πανεπιστήμιο, Aθήνα

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)