Έρευνα

PUBLIC REPORT 2019

ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
(Επισυνάπτονται: το Working Paper 2019-01 και το Working Paper 2019-02)
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:   
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY- NC-ND) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Τα κεντρικότερα σημεία:

Working Paper 2018-02 - Δεύτερη Έκδοση

Ενημερωμένο με τη προσθήκη "Αναλυτικού Σχεδίου Σχολικής Έρευνας" από τους Λεριού Ειρήνη και Τασόπουλο Κωνσταντίνο.
«Καταγράφοντας τη Παιδική Αποστέρηση στη Περιφέρεια της Αττικής: Ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο-Βιβλιογραφική Επισκόπηση και Μεθοδολογία» (Υπό Διαμόρφωση)

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Ειρήνη Λεριού
Συντάκτες: Λεριού Ειρήνη, Ροδουσάκης Νικόλαος, Τσιριμώκου Χρυσούλα, Τασόπουλος Κωνσταντίνος.
Άδεια Creative Commons

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY- NC-ND)

Working Paper 2018-01

«Καταγράφοντας τη Παιδική Αποστέρηση στην Περιφέρεια της Αττικής: Ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο - Διεξαγωγή Ποιοτικής Έρευνας» (Υπό Διαμόρφωση)

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Ειρήνη Λεριού
Συντάκτες: Λεριού Ειρήνη, Ροδουσάκης Νικόλαος, Τσιριμώκου Χρυσούλα, Τασόπουλος Κωνσταντίνος.
Άδεια Creative Commons

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY- NC-ND)

Working Paper 2018-02

«Καταγράφοντας τη Παιδική Αποστέρηση στη Περιφέρεια της Αττικής: Ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο-Βιβλιογραφική Επισκόπηση και Μεθοδολογία» (Υπό Διαμόρφωση)

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Ειρήνη Λεριού
Συντάκτες: Λεριού Ειρήνη, Ροδουσάκης Νικόλαος, Τσιριμώκου Χρυσούλα, Τασόπουλος Κωνσταντίνος.
Άδεια Creative Commons

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY- NC-ND)

Aνακοίνωση σε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με κριτές.

Eπισυνάπτονται το Abstract της εργασίας, και η Παρουσίαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:

Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY- NC-ND)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/