Μέλη ερευνητικής ομάδας

Το χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου η ομάδα αυτή έχει κλείσει.

Κώστας Τασόπουλος

Ο Κώστας Τασόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ (Προπτυχιακό), του Τμήματος Πολ. Επιστήμης του Παν. Της Βιέννης (μεταπτυχιακό), Υποψ. Διδάκτορας στη Νομική Σχολή του Παν/τημίου του Graz (Center for Southeast European Studies, PhD Law and Politics)και Προπτυχιακός της Νομικής Σχολής του Παν/τημίου της Βιέννης. Στο ερευνητικό έργο παρέχει ερευνητική υποστήριξη σε θέματα νομικής επιστήμης . Ειδικότερα είναι υπεύθυνος στην επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με το υπάρχον, νομικό καθεστώς, ενώ ταυτόχρονα, απασχολείται στην βιβλιογραφική επισκόπηση.

Κόλλιας

Ανδρέας Κόλλιας

Ο Ανδρέας Κόλλιας είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διδάσκει μαθήματα στατιστικής, ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα στην κοινωνική έρευνα και αναλύσεις μεγάλων δεδομένων στην πολιτική επικοινωνία. Σε αυτό το πρόγραμμα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας τρία. Ταυτόχρονα απασχολείται στη συλλογή δεδομένων, στην επεξεργασία των δεδομένων, στη σύνταξη του περιφερειακού σχεδίου δράσης, με το σχεδιασμό και την εφαρμογή του “portal system”.

Άννα Αναστασοπούλου

Άννα Αναστασοπούλου

Η Δρ. Άννα Αναστασοπούλου είναι συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι Κοινωνική-Οργανωσιακή Ψυχολόγος και διδάσκει μαθήματα σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων, την οργανωσιακή ψυχολογία και τη μεθοδολογία έρευνας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το ΙΤΕ, το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και το ΕΚΚΕ. Σε αυτό το έργο συνεισφέρει στην συλλογή και ανάλυση των δεδομένων.

Ροδουσάκης Νικόλαος

Ο Δρ Νικόλαος Ροδουσάκης διαθέτει σημαντική εμπειρία σε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού και υλοποίησης έργων κοινωνικής επιστήμης, συμμετέχοντας σε πολλές ερευνητικές προσπάθειες. Είναι Οικονομικός Σύμβουλος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης της Ελλάδας και μεταδιδακτορικός ερευνητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: (1).Σραφφαϊανή Θεωρία , (2). Θεωρία των Ενδογενών Οικονομικών Διακυμάνσεων,(3). Ανάλυση Εισροών-Εκροών , (4). Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης, (5). Τουριστική Οικονομική, (6). Διεθνής Οικονομική ,(7). Οικονομικά της ευημερίας. Σε αυτό το έργο απασχολείται στη βιβλιογραφική επισκόπηση (είναι μάλιστα υπεύθυνος στην επισκόπηση σχετικών δεικτών) και στη συλλογή δεδομένων.

Χρύσα Τσιριμώκου

Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου με εμπειρία στη συλλογή ερευνητικού υλικού ως πρώην ερευνητής σε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης. Επιπλέον, η απασχόλησή της ως εκπρόσωπος προώθησης της UNICEF για το πρόγραμμα "Νονός της Unicef" της έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχει στην κοινωνική και ανθρωπιστική δράση. Στο έργο αυτό είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή προκαταρκτικής ποιοτικής έρευνας και συμμετέχει στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και στη συλλογή δεδομένων

Βάσω Αρτινοπούλου

Kαθηγήτρια Εγκληματολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Πρώην Αντιπρύτανις του Πανεπιστημίου (2009-2011).Διευθύνει το Εργαστήριο ‘Αποκαταστατική Δικαιοσύνη & Διαμεσολάβηση’ του Παντείου Πανεπιστημίου. Εμπειρογνώμων σε θέματα Δικαιοσύνης και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014- 2020). Πρόεδρος της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Σχολική Βία και τον εκφοβισμό του Υπ. Παιδείας. Επιστημονική Σύμβουλος του Εuropean Antibullying Network, με συντονιστή το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’. Τομείς ακαδημαϊκής έρευνας και επιστημονικές δραστηριότητες: ενδοοικογενειακή βία, θυματολογία, επανορθωτική δικαιοσύνη, σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας, σχολική βία και κοινωνική διαμεσολάβηση. Εχει δημοσιεύσει εννέα βιβλία (μονογραφίες) και περί τα 70 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κρίση. Μέλος σε πολλές επιστημονικές επιτροπές και ενώσεις σε Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε αυτό το έργο ασχολείται με ζητήματα σχετικά με τη βία στα παιδιά και με τη σύνταξη ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης .

Χατζόπουλος Παύλος

Ο Δρ. Χατζόπουλος Παύλος, κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στις Διεθνείς Σχέσεις και έχει σημαντική εμπειρία σε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού και υλοποίησης έργων κοινωνικής επιστήμης, συμμετέχοντας σε διάφορες ευρωπαϊκές, τοπικές και διακρατικές ερευνητικές προσπάθειες. Έχει δουλέψει τακτικά σε πολυεπιστημονικές, διεθνείς ομάδες ερευνητών που διεξάγουν πρωτότυπες εργασίες σε διάφορους εθνικούς χώρους, χρησιμοποιώντας ποικίλες μεθόδους εθνογραφικής και ψηφιακής έρευνας. Ο Χατζόπουλος εξειδικεύτηκε στη μελέτη του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, γράφοντας εκθέσεις και δημοσιεύοντας ακαδημαϊκές εργασίες σχετικά με τα καθεστώτα ιεραρχίας κι ανισότητας μεταξύ φύλου, φυλής, έθνους και τάξης. Σε αυτό το έργο, ασχολείται με τη συλλογή δεδομένων.

Δύο θέσεις υπό προκήρυξη