Ανακοίνωση των Προτάσεων που θα Συζητηθούν στην Συνάντηση Εργασίας με Φορείς των Δήμων και της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης μας

Οι Προτάσεις της Επιστημονικά Υπεύθυνης για την βελτίωση της Παιδικής Ευημερίας στην Αττική:

 

1. Προτάσεις υπό το πρίσμα των Δημόσιων Οικονομικών.

  • Η εκπαίδευση εκείνη που καλλιεργεί στα άτομα και πώς να είναι ως ωραίοι άνθρωποι (π.χ. ενσυναίσθηση) (Συστάδες 6,2 & 3)  κι ο ελεύθερος χρόνος  (Συστάδες 1 & 3) να αντιμετωπιστούν ως Αξιόλογα Αγαθά κατά Musgrave.

  • Για την αντιμετώπιση της αύξησης της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών σε όρους διατροφής των παιδιών, οι φορείς χάραξης οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να στραφούν στην άμεση, παρά την έμμεση φορολογία. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η πλήρης απαλλαγή από Φ.Π.Α. στην παιδική διατροφή (Συστάδες 3,4,5 & 1).

 

2. Προτάσεις υπό το πρίσμα της Κοινωνικής Προστασίας.

  • Πλήρης εφαρμογή του θεσμού των σχολικών γευμάτων σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και σε όλες τις περιοχές της Αττικής (όλες οι Συστάδες).
  • Συνεργασία πολλών φορέων και δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος πληροφόρησης, για την εύρεση εργασίας σε άνεργους κηδεμόνες (Συστάδες 3 & 4).


Για περισσότερες λεπτομέρειες  σας παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο PDF κι ας αρχίσουμε την Συζήτηση λοιπόν!!!