Αποτελέσματα του 5ου Γύρου της Έρευνας

  • Στην ποσοτική έρευνα μας για το Β’ εξάμηνο της σχολικής χρονιάς 2020-2021, καλύφθηκαν πλήρως όλες οι Συστάδες. Συνολικά στην έρευνα μας, συμμετείχαν 22 δημόσια σχολεία και 3 Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του Χαμόγελου του Παιδιού (25 μονάδες συνολικά). Το δείγμα της έρευνας, αυτού του γύρου, είναι συνολικά 509 παιδιά και ειδικότερα: 148 παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού, 148 παιδιά της Γ’ Γυμνασίου και 213 παιδιά της Γ’ Λυκείου.  Τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας κι επιπλέον εφαρμόστηκαν δικά μας επιπρόσθετα, σχετικά μέτρα.  Το δείγμα της έρευνας από όλους τους γύρους μέχρι σήμερα είναι 4.232 παιδιά.

  • Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, για το Β’ Εξάμηνο 2020-2021 (Ν=509), προκύπτει ότι για τη γενική ευημερία των παιδιών, όλων των σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, 9,0% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της γενικής τους ευημερίας. Για την οικονομική ευημερία, προκύπτει ότι 14,5% των παιδιών είναι κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της οικονομικής τους ευημερίας, ενώ για την μη οικονομική ευημερία, 10,0% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της μη οικονομικής τους ευημερίας. 

  • Η ανάλυση πολλαπλών αντιστοιχιών, κατέδειξε ως  παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί έμφαση για την προστασία της ευημερίας, κάποιους από την Διάσταση της εκπαίδευσης εκείνης που καλλιεργεί στο άτομο και το πώς πρέπει να είναι ως ωραίος άνθρωπος (Δ.5),όπως και από την Διάσταση της διατροφής (Δ.2).

  • Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της δεύτερης ομάδας δεικτών, για το Β’ Εξάμηνο 2020-2021 (Ν=509), προκύπτει αναφορικά με τη γενική ευημερία των παιδιών, όλων των σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, ότι ο  δείκτης "Composite Indicator of Total General Well-being (CWT)" λαμβάνει την τιμή 0,73

 

Σημείωση 1:  Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων μας θα συμπεριληφθεί πιο αναλυτικά στην επόμενη Δημόσια Έκθεση μας, η οποία αφορά Παραδοτέο το οποίο έχει λάβει εξάμηνη παράταση για τον Φεβρουάριο του 2022. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα του 5ου γύρου της έρευνας θα εμπεριέχονται, μεταξύ πολλών άλλων, σε αυτήν την Δημόσια Έκθεση.

Σημείωση 2: Tα άνω αποτελούν μεταφρασμένη περίληψη στην ελληνική, Ερευνητικού Paper, που έχει σταλεί στους αρμόδιους φορείς και σε επιστημονικό περιοδικό.

Σημείωση 3: O παρακάτω Χάρτης υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα κι απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ή αναδημοσιεύση του.

 

Μετά Τιμής,

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του C.W.-SMILE, Δρ. Λεριού Ειρήνη

C.W.-SMILE