ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021-01 (11o ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ)

Λεριού, Ε., (2021-01). Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Τέταρτος γύρος. Δημόσια έκθεση, C.W.-SMILE, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

Σας παρακαλώ κατεβάστε κι αποθηκεύστε το αρχείο PDF προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην Δημόσια Έκθεση!

 

 

C.W.-SMILE