Δελτίο Τύπου: Δημοσίευση Πρακτικών Συνάντησης του Ερευνητή μας (Στατιστικού) Βασιλείου Κούτρα, με Προϊστάμενη του ΚΥΑΔΑ, στα πλαίσια διεξαγωγής Ποιοτικής Έρευνας

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρακτικών της συνάντησης του Ερευνητή του C.W.-SMILE, Βασιλείου Κούτρα με την Προϊστάμενη του ΚΥΑΔΑ, στα πλαίσια διεξαγωγής Ποιοτικής Έρευνας

Η επιστημονική υπεύθυνη και η ερευνητική ομάδα του “C.W.-SMILE” με τιμή σας παρουσιάσουν τα πρακτικά της συνάντησης ερευνητή μας με την Προϊστάμενη του ΚΥΑΔΑ,  για ζητήματα που αφορούν την ευημερία των παιδιών στην περιφέρεια Αττικής, στα πλαίσια διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας στην Αττική, του ερευνητικού έργου με τίτλο «Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας:  Ένα σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”». Ειδικότερα στα πλαίσια περαιτέρω επικύρωσης των προηγούμενων πορισμάτων των συναντήσεων εργασίας, αλλά και μεγαλύτερης διερεύνησης της έκφανσης της αστεγίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση ερευνητή του C.W. SMILE , με την προϊσταμένη της ΚΥΑΔΑ κ. Τριανταφύλλου Ελένη, Κοινωνική Λειτουργό, στην υπηρεσία της, τη Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, 14.30 μμ.

Αρχικά ο ερευνητής επιδίωξε συναίνεση ως προς τη συμπερίληψη στον συνολικό δείκτη παιδικής ευημερίας, διαστάσεων που αφορούν την οικονομική αλλά και την μη οικονομική ευημερία (παιχνίδι, ελεύθερος χρόνος, κ.α.). Η προϊστάμενη του ΚΥΑΔΑ, αναφέρθηκε στο ότι η παιδική ευημερία εξαρτάται όντως από πολλαπλούς παράγοντες , γιατί όταν υπάρχει μια οικονομική δυσχέρεια στην οικογένεια, όταν υπάρχει ανεργία επιφέρει ψυχολογικά προβλήματα στους γονείς με αποτέλεσμα αυτά να βγαίνουν προς τα παιδιά. Επιπλέον, τόνισε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα των παιδιών στην επιλογή, ως προς το τι θα μπορέσουν κάνουν γιατί υπάρχει πάντα ο περιορισμός της έλλειψης χρημάτων και εξαιτίας αυτού του γεγονότος ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος, διότι είναι κατανοητό ότι τόσο η ποιότητα ζωής των παιδιών, όσο και η ποιότητα ζωής των οικογενειών επιδεινώνεται όταν απουσιάζει κατά κύριο η οικονομική ευημερία. Επομένως, σημείωσε, ότι ένας βασικός παράγοντας που αφορά στην οικονομική ευημερία, η οποία έχει πολλαπλά βήματα, τα οποία είναι μια αλυσίδα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν επαρκείς οικονομικοί πόροι, δεν μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής για την οικογένεια και τα μέλη, οπότε εμφανίζονται φαινόμενα βίας λόγω εκνευρισμού, αλλά και πιο σύνθετα φαινόμενα, τα οποία είναι πιο επικίνδυνα, όπως η κατάχρηση αλκοολούχων ποτών και η εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες. Επίσης επειδή το βασικό αντικείμενο της υπηρεσίας της είναι η ενασχόληση με το φαινόμενο της αστεγίας στο δήμο Αθηναίων ανέφερε,  ότι μέσα από την εμπειρία τους, έχει διαπιστωθεί ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, ο πατέρας επιλέγει να εγκαταλείψει την οικογενειακή εστία, διότι δεν μπορεί να αντέξει τη διαρκή ένταση λόγω έλλειψης χρημάτων, αλλά επιπλέον δεν μπορεί να αντέξει ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την οικογένειά του. Έτσι, επιλέγει να αποποιηθεί την δυσχερή αυτή κατάσταση και αποφασίζει να συνεχίσει τη ζωή του ως άστεγος στους δρόμους της Αθήνας. Διευκρίνισε, ότι αυτό το φαινόμενο παρατηρείται ειδικά σε οικογένειες, οι οποίες έχουν παιδιά με αποτέλεσμα να υπάρχουν από αρκετές έως πολλές περιπτώσεις, στις οποίες ο πατέρας προσέρχεται στην υπηρεσία για να αιτηθεί στέγαση. Συνοψίζοντας, κατέληξε ότι θα μπορούσε να πει συνολικά ότι συμφωνεί με τον παραπάνω ισχυρισμό, του ερευνητή.

Στη συνέχεια ο ερευνητής ρώτησε αν οι συνθήκες υλικές διαβίωσης, επηρεάζουν την παιδική ευημερία και η προϊστάμενη τόνισε πως την επηρεάζουν πολύ. Επίσης ο ερευνητής επιδίωξε συναίνεση ως προς την διατροφή , ρωτώντας αν αυτό είναι κάτι που επηρεάζει τη παιδική ευημερία. Η προϊστάμενη τόνισε πώς την επηρεάζει πολύ. Επίσης ανέφερε ότι η υπηρεσία τους, διαθέτει καθημερινώς και για δυο φορές την ημέρα, υπηρεσία σίτισης, κατά την οποία μπορεί οποιοσδήποτε ελεύθερα και χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα να έρθει και να παραλάβει την τροφή του. Επιπλέον συμπλήρωσε πώς αν κάποιος παρευρεθεί μια μέρα στο συσσίτιο της υπηρεσίας τους, θα παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες, οι οποίες έρχονται για να διασφαλίσουν την καθημερινή τους διατροφή. Επισήμανε λοιπόν, ότι αυτή είναι μια εικόνα, την οποία κάθε παιδί αποτυπώνει από τα πολύ μικρά του χρόνια και ίσως αρχίζει να κάνει μια σύνδεση με το γεγονός ότι η ζωή του μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο και για τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον ο ερευνητής ρώτησε αν ότι το επίπεδο του εισοδήματος επηρεάζει την παιδική ευημερία και αν υπάρχει κάποιο επίπεδο εισοδήματος κάτω από το οποίο η επήρεια είναι μεγαλύτερη. Η προϊστάμενη απάντησε ότι φυσικά την επηρεάζει. Επίσης ανέφερε ότι η  υπηρεσία τους εξυπηρετεί οικογένειες κάτω από τα όρια της φτώχειας, τα οποία αύτη τη στιγμή σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ είναι για μια οικογένεια με 1 παιδί στα 4.560 ευρώ. Επισήμανε ότι με αυτό το ύψος χρημάτων για 1 χρόνο μια οικογένεια θα χρειαστεί να καλύψει όλες τις βασικές της ανάγκες. Ενώ σημείωσε ότι γνωρίζουν, από την εμπειρία τους, ότι μια ανάγκη που δεν ικανοποιείται είναι αυτή της θέρμανσης. Για αυτές τις οικογένειες λοιπόν, η υπηρεσία τους, φροντίζει μέσω των συσσιτίων, του κοινωνικού παντοπωλείου και των δωροεπιταγών να διασφαλίσει να μην διαρραγεί ο οικογενειακός πυρήνας όπως περιγράψαμε προηγουμένως. Επιπρόσθετα ο ερευνητής τοποθετήθηκε στο κατά πόσο η πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επηρεάζει το επίπεδο της ευημερίας τους. Η προϊστάμενη ανέφερε πώς την επηρεάζει και για αυτό   και η υπηρεσία τους διαθέτει το κοινωνικό φαρμακείο, μέσω του οποίου οι οικογένειες, οι οποίες ζουν σε συνθήκες που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες όσο αφορά ειδικά στη φαρμακευτική τους κάλυψη, ενώ, διατίθενται τα δημοτικά ιατρεία στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση.

Στη συνέχεια ο ερευνητής αναφέρθηκε σε διαστάσεις που επηρεάζουν την μη οικονομική παιδική ευημερία. Συγκεκριμένα ρώτησε αν η εκπαίδευση συμβάλλει στην καλλιέργεια των παιδιών. Η προϊστάμενη επισήμανε ότι  φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά ότι το μεγαλύτερο ρόλο το διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι αυτοί που χρειάζεται να εμφυσήσουν στα παιδιά την ικανότητα να σέβονται τον συνάνθρωπό του και γενικά να είναι ενάρετα. Στη συνέχεια ο ερευνητής ρώτησε αν συμβάλλει στην παιδική ευημερία το εάν ένα παιδί έχει την δυνατότητα σε ελεύθερο χρόνο ή/και την δυνατότητα να παίζει και να ψυχαγωγείται. Η προϊστάμενη απάντησε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα, τα οποία συμβάλλουν στην ευημερία ενός παιδιού.

Επιπρόσθετα ο ερευνητής ρώτησε για παιδιά, τα οποία είναι άστεγα, αν βρίσκονται σε στέγες, αν φιλοξενούνται σε συγγενείς, ή αν γνωρίζουν τέτοια φαινόμενα. Η προϊστάμενη τόνισε ότι δεν έχει κάποια εικόνα δυστυχώς, διότι η υπηρεσία τους δεν έχει αρμοδιότητα επ’ αυτού του ζητήματος. Επισήμανε όμως ότι επίσημη καταγραφή των αστέγων παιδιών δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Ο ερευνητής επιμένοντας στο φλέγον ζήτημα, τόνισε πώς έχουμε την ανησυχητική πληροφορία, ότι υπάρχει ένα γραφειοκρατικό ζήτημα, όσον αφορά στη φιλοξενία ανηλίκων σε στέγες και ρώτησε  αν όντως ισχύει αυτό το γεγονός και δεν αποτελεί παραπληροφόρηση. Η προϊστάμενη ανέφερε ότι καθώς η  υπηρεσία τους δεν διαθέτει τέτοια δομή, συνεπώς δεν μπορεί να έχω γνώση επί του θέματος. Επισήμανε όμως ότι για τους ασυνόδευτους ανήλικους, ορίζεται επίτροπος μέσω του προγράμματος της μετάδρασης από την πολιτεία. Ο ερευνητής στη προσπάθεια του να εκμαιεύσει μεγαλύτερη πληροφορία για το ζήτημα , ρώτησε αν υπάρχουν ανήλικα στο δήμο Αθηναίων, τα οποία είναι άστεγα. Η προϊστάμενη απάντησε ότι οι άστεγοι, κατά βάση είναι ενήλικες ή οικογένειες.

Επίσης ο ερευνητής ρώτησε αν έχουν εικόνα όσο αφορά τη σίτιση των παιδιών στο δήμο Αθηναίων και κατά πόσο μπορεί η δημοτική αρχή να καλύψει τις ανάγκες των επισιτιζόμενων παιδιών. Η προϊστάμενη ανέφερε μόνο ότι στην υπηρεσία τους προσέρχονται για το προαναφερθέν συσσίτιο κυρίως ενήλικες άστεγοι και οικογένειες. Τόνισε όμως ότι υπάρχει, το δημοτικό βρεφοκομείο, στο οποίο γίνεται η σίτιση των παιδιών καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στους οποίους γίνεται η σίτιση παιδιών απόρων οικογενειών. Όσο αφορά στο τι γίνεται με τη σίτιση των δημοτικών σχολείων επισήμανε ότι δεν έχει εικόνα.
Καταληκτικά ο ερευνητής ρώτησε αν η κρίση έχει επηρεάσει την ψυχολογία των γονέων και αν η δημοτική αρχή  μπορεί να κάνει κάτι για το πρόβλημα αυτό. Η προϊστάμενη τόνισε ότι την έχει επηρεάσει πάρα πολύ, διότι μέσω της υπηρεσίας τους κάνουν πάρα πολλές παραπομπές ενηλίκων σε ψυχιατρικά νοσοκομεία για ψυχολογική υποστήριξη, διότι η κρίση ουσιαστικά διακόπτει την ομαλή πορεία της ζωής των γονέων με αποτέλεσμα αυτό να έχει συνάφεια και στη ζωή των παιδιών, η οποία χειροτερεύει. Ανέφερε ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού αποτελεί αυτό που παρατηρείται  στην υπηρεσία τους, όταν έρχονται οικογένειες με παιδιά, διότι τα παιδιά τους κοιτάζουν στα χέρια για να δουν τι θα μπορούσαν  να τους προσφέρουν. Συνοψίζοντας, ανέφερε, ότι η κρίση έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, διότι οι άνθρωποι που βρίσκονται άστεγοι παρουσιάζουν μια ενεργή ψυχοπαθολογία.

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Στο παρόν παρατίθεται και αυτούσια η συνέντευξη.
1. Ερευνητής: Συμφωνείτε με τον ισχυρισμό ότι στη παιδική ευημερία συμβάλλουν κατά κύριο λόγο η οικονομική ευημερία και η μη οικονομική ευημερία (δηλαδή το δικαίωμα στο παιχνίδι, το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο κτλ.); Θα θέλατε να προσθέτατε κάτι στον παραπάνω ισχυρισμό ή θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο επ’ αυτού;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Η παιδική ευημερία εξαρτάται όντως από πολλαπλούς παράγοντες πιστεύω εγώ γιατί όταν υπάρχει μια οικονομική δυσχέρεια στην οικογένεια, όταν υπάρχει ανεργία επιφέρει ψυχολογικά προβλήματα στους γονείς με αποτέλεσμα αυτά να βγαίνουν προς τα παιδιά. Επιπλέον, δεν υπάρχει η δυνατότητα των παιδιών στην επιλογή, ως προς το τι θα μπορέσουν κάνουν γιατί υπάρχει πάντα ο περιορισμός της έλλειψης χρημάτων και εξαιτίας αυτού του γεγονότος ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος, διότι είναι κατανοητό ότι τόσο η ποιότητα ζωής των παιδιών, όσο και η ποιότητα ζωής των οικογενειών επιδεινώνεται όταν απουσιάζει κατά κύριο η οικονομική ευημερία. Επομένως, ένας βασικός παράγοντας που αφορά στην οικονομική ευημερία, η οποία έχει πολλαπλά βήματα, τα οποία είναι μια αλυσίδα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν επαρκείς οικονομικοί πόροι, δεν μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής για την οικογένεια και τα μέλη, οπότε εμφανίζονται φαινόμενα βίας λόγω εκνευρισμού, αλλά και πιο σύνθετα φαινόμενα, τα οποία είναι πιο επικίνδυνα, όπως η κατάχρηση αλκοολούχων ποτών και η εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες. Πιο συγκεκριμένα, επειδή το βασικό αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η ενασχόληση με το φαινόμενο της αστεγίας στο δήμο Αθηναίων μπορώ να αναφέρω ότι μέσα από την εμπειρία μας, έχει διαπιστωθεί ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, ο πατέρας επιλέγει να εγκαταλείψει την οικογενειακή εστία, διότι δεν μπορεί να αντέξει τη διαρκή ένταση λόγω έλλειψης χρημάτων, αλλά επιπλέον δεν μπορεί να αντέξει ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την οικογένειά του. Έτσι, επιλέγει να αποποιηθεί την δυσχερή αυτή κατάσταση και αποφασίζει να συνεχίσει τη ζωή του ως άστεγος στους δρόμους της Αθήνας. Είναι σημαντικό να τονίσω, ότι αυτό το φαινόμενο παρατηρείται ειδικά σε οικογένειες, οι οποίες έχουν παιδιά με αποτέλεσμα να υπάρχουν από αρκετές έως πολλές περιπτώσεις, στις οποίες ο πατέρας προσέρχεται στην υπηρεσία για να αιτηθεί στέγαση. Συνοψίζοντας, θα μπορούσα να πω συνολικά ότι συμφωνώ με τον παραπάνω ισχυρισμό.
2. Ερευνητής: Θεωρείτε ότι οι συνθήκες διαβίωσης επηρεάζουν την παιδική ευημερία;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Φυσικά, πάρα πολύ.
3. Ερευνητής: Θεωρείτε ότι η διατροφή επηρεάζει την παιδική ευημερία;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Φυσικά, πάρα πολύ. Η υπηρεσία μας διαθέτει καθημερινώς και για δυο φορές την ημέρα, υπηρεσία σίτισης, κατά την οποία μπορεί οποιοσδήποτε ελεύθερα και χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα να έρθει και να παραλάβει την τροφή του. Εφόσον παραβρεθείτε μια μέρα στο συσσίτιο της υπηρεσίας μας, θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες, οι οποίες έρχονται για να διασφαλίσουν την καθημερινή τους διατροφή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι αυτή είναι μια εικόνα, την οποία κάθε παιδί αποτυπώνει από τα πολύ μικρά του χρόνια και ίσως αρχίζει να κάνει μια σύνδεση με το γεγονός ότι η ζωή του μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο και για τα επόμενα χρόνια.
4. Ερευνητής: Θεωρείτε ότι το επίπεδο του εισοδήματος επηρεάζει την παιδική ευημερία; Αν ναι, θα λέγατε ότι υπάρχει κάποιο επίπεδο εισοδήματος κάτω από το οποίο η επήρεια είναι μεγαλύτερη;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Φυσικά. Η υπηρεσία μας εξυπηρετεί οικογένειες κάτω από τα όρια της φτώχειας, τα οποία αύτη τη στιγμή σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ είναι για μια οικογένεια με 1 παιδί στα 4.560 ευρώ. Όπως φαντάζεστε, με αυτό το ύψος χρημάτων για 1 χρόνο μια οικογένεια θα χρειαστεί να καλύψει όλες τις βασικές της ανάγκες. Εδώ, χρειάζεται να σημειωθεί ότι γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι μια ανάγκη που δεν ικανοποιείται είναι αυτή της θέρμανσης. Για αυτές τις οικογένειες λοιπόν, η υπηρεσία μας φροντίζει μέσω των συσσιτίων, του κοινωνικού παντοπωλείου και των δωροεπιταγών να διασφαλίσει να μην διαρραγεί ο οικογενειακός πυρήνας όπως περιγράψαμε προηγουμένως.
5. Ερευνητής: Θεωρείτε ότι η πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επηρεάζει το επίπεδο της ευημερίας τους;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Φυσικά και επηρεάζει για αυτό και η υπηρεσία μας διαθέτει το κοινωνικό φαρμακείο, μέσω του οποίου οι οικογένειες, οι οποίες ζουν σε συνθήκες που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες όσο αφορά ειδικά στη φαρμακευτική τους κάλυψη. Επιπλέον, διατίθενται τα δημοτικά ιατρεία στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση.
6. Ερευνητής: Θεωρείται ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στην καλλιέργεια των παιδιών;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά το μεγαλύτερο ρόλο πιστεύω ότι διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι αυτοί που χρειάζεται να εμφυσήσουν στα παιδιά την ικανότητα να σέβονται τον συνάνθρωπό του και γενικά να είναι ενάρετα.
7. Ερευνητής: Θεωρείτε ότι συμβάλλει στην παιδική ευημερία εάν ένα παιδί έχει την δυνατότητα σε ελεύθερο χρόνο ή/και την δυνατότητα να παίζει και να ψυχαγωγείται;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Πολύ σημαντικό, κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα, τα οποία συμβάλλουν στην ευημερία ενός παιδιού.
8. Ερευνητής: Παιδιά, τα οποία είναι άστεγα, βρίσκονται σε στέγες, φιλοξενούνται σε συγγενείς, γνωρίζετε τέτοια φαινόμενα;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Δεν έχω κάποια εικόνα δυστυχώς, διότι η υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα επ’ αυτού του ζητήματος. Γνωρίζω όμως ότι επίσημη καταγραφή των αστέγων παιδιών δεν υπάρχει μέχρι στιγμής.
9. Ερευνητής: Έχουμε την πληροφορία ότι υπάρχει ένα γραφειοκρατικό ζήτημα, όσο αφορά στη φιλοξενία ανηλίκων σε στέγες. Γνωρίζεται αν ισχύει αυτό το γεγονός;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Η υπηρεσία μας δεν διαθέτει τέτοια δομή, συνεπώς δεν μπορώ να έχω γνώση επί του θέματος. Γνωρίζω όμως ότι για τους ασυνόδευτους ανήλικους ορίζεται επίτροπος μέσω του προγράμματος της μετάδρασης από την πολιτεία.
10. Ερευνητής: Υπάρχουν ανήλικα στο δήμο Αθηναίων, τα οποία είναι άστεγα;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Κατά βάση είναι ενήλικες ή οικογένειες.
11. Ερευνητής: Έχετε εικόνα όσο αφορά τη σίτιση των παιδιών στο δήμο Αθηναίων; Μπορεί η δημοτική αρχή να καλύψει τις ανάγκες των επισιτιζόμενων παιδιών;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Όσο αφορά τη σίτιση μπορώ να αναφέρω μόνο ότι στην υπηρεσία μας προσέρχονται για το προαναφερθέν συσσίτιο κυρίως ενήλικες άστεγοι και οικογένειες. Γνωρίζω όμως ότι υπάρχει το δημοτικό βρεφοκομείο, στο οποίο γίνεται η σίτιση των παιδιών καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στους οποίους γίνεται η σίτιση παιδιών απόρων οικογενειών. Όσο αφορά στο τι γίνεται με τη σίτιση των δημοτικών σχολείων δεν έχω εικόνα δυστυχώς.
12. Ερευνητής: Η κρίση έχει επηρεάσει την ψυχολογία των γονέων; Αν, ναι, η δημοτική αρχή τι μπορεί να κάνει για το πρόβλημα αυτό;
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Πάρα πολύ, διότι μέσω της υπηρεσίας μας κάνουμε πάρα πολλές παραπομπές ενηλίκων σε ψυχιατρικά νοσοκομεία για ψυχολογική υποστήριξη, διότι η κρίση ουσιαστικά διακόπτει την ομαλή πορεία της ζωής των γονέων με αποτέλεσμα αυτό να έχει συνάφεια και στη ζωή των παιδιών, η οποία χειροτερεύει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού αποτελεί αυτό που παρατηρείται εδώ στην υπηρεσία μας όταν έρχονται οικογένειες με παιδιά, διότι τα παιδιά σε κοιτάζουν στα χέρια για να δουν τι θα μπορούσαμε να τους προσφέρουμε. Συνοψίζοντας, χρειάζεται να αναφερθεί ότι η κρίση έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, διότι οι άνθρωποι που βρίσκονται άστεγοι παρουσιάζουν μια ενεργή ψυχοπαθολογία.
13. Ερευνητής: κ. Τριανταφύλλου σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, καθώς και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να απάντησα ικανοποιητικά στις ερωτήσεις σας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την εξαιρετικά πολύτιμη και ενδιαφέρουσα παραπάνω συνέντευξη προκύπτει τόσο συναίνεση σε όλα τα προηγούμενα πορίσματα των προηγούμενων συναντήσεων, καθώς και συναίνεση ως προς των συνολικών διαστάσεων και υπό-δεικτών του δείκτη μας. Συναίνεση επίσης προκύπτει και ως προς τον οριστικοποιημένο ορισμό της παιδικής ευημερίας , στον οποίο αποτυπώνονται οι δυο πλευρές της παιδικής ευημερίας (οικονομική και μη οικονομική). Επομένως, με τη συνέντευξη αυτή, επιτυγχάνεται πλήρης συναίνεση ως προς τις διαστάσεις, τους υπό-δείκτες, τις βαρύτητες τους , αλλά και τον ορισμό της παιδικής ευημερίας. Επιπρόσθετα αποκαλύπτεται πλήρως σε όλη της την έκταση η πολλαπλότητα των προοπτικών και των προσεγγίσεων της παιδικής ευημερίας και των χαρακτηριστικών της, στην περιοχή της περιφέρειας Αττικής.
Ιδιαίτερη σημασία προσδίδεται και σε αυτή τη συνάντηση στην ψυχική υγεία των οικογενειών, πράγμα το οποίο αντιλαμβανόμαστε μεν ότι είναι σημαντική διάσταση της παιδικής ευημερίας, δεν μπορούμε όμως να αντλήσουμε στοιχεία για την ώρα , για αυτή διάσταση και για αυτό δε θα τη συμπεριλάβουμε. Ελπίζουμε όμως στο μέλλον να επεκτείνουμε τον δείκτη μας και ως προς αυτή τη κατεύθυνση άμεσα ή έμμεσα μέσω δεδομένων για τη βία ή μέσω κάποιας συνεργασίας.
Επιπλέον παρουσιάζεται ένα κενό ως προς τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της παιδικής ευημερίας, σε τοπικό επίπεδο , καθώς δεν είναι εφικτό να υπάρχει η επίσημη καταγραφή του αριθμού των άστεγων παιδιών (λόγω της τεραστίας δυσκολίας όπου αυτό το εγχείρημα φέρει), πράγμα το οποίο δε βοηθά στη περαιτέρω στήριξη τους.