Περιεχόμενο Newsletter Έβδομου Τριμήνου

Newsletter Έβδομου Τριμήνου

Αγαπητές-οι μας,

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, του έβδομου τριμήνου (22/02/2020 έως 21/05/2020).

Με τιμή,

Δρ. Λεριού Ειρήνη