Περιεχόμενο Newsletter Ένατου Τριμήνου

Newsletter Ένατου Τριμήνου

Αγαπητές-οι μας,

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, του ένατου τριμήνου (22/08/2020 έως 21/11/2020).

Με τιμή,

Δρ. Λεριού Ειρήνη