Περιεχόμενο Newsletter Δέκατου Τριμήνου

Newsletter Δέκατου Τριμήνου

Αγαπητές-οι μας,

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, του δέκατου τριμήνου (22/11/2020 έως 21/02/2021).

Με τιμή,

Δρ. Λεριού Ειρήνη