Περιεχόμενο Newsletter Όγδοου Τριμήνου

Newsletter Όγδοου Τριμήνου
Αγαπητές-οι μας,

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, του όγδοου τριμήνου (22/05/2020 έως 21/08/2020).

Με τιμή,

Δρ. Λεριού Ειρήνη