Συνάντηση Εργασίας με Θέμα την Παιδική Ευημερία

Συνάντηση Εργασίας με Θέμα την Παιδική Ευημερία πραγματοποιείται αύριο Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στις 17:00 - 20:30 , στην Αίθουσα της Βιβλιοθήκης, στην Αριστοτέλους 29 , στον τρίτο όροφο.

Στα πλαίσια εκπόνησης της ποιοτικής έρευνας του έργου C.W.- SMILE , πραγματοποιείται αύριο συνάντηση εργασίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με αρμόδιους φορείς. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν : Εκπρόσωποι (εξειδικευμένοι σε ζητήματα παιδικής ευημερίας στην περιοχή της Αττικής) από τον Ο.Ο.Σ.Α., από το Υπουργείο Οικονομίας, από το Συνήγορο του Παιδιού, από το Σώμα Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών, από τον Δήμο της Αγίας Παρασκευής, από τη Περιφέρεια Αττικής, από το Χαμόγελο του Παιδιού, από το Kids and Family, από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, από την ενοριακή νεανική εστία του Γκύζη, από άλλους οργανισμούς ή δίκτυα πολιτών. Στόχος της συνάντησης θα είναι να αποκαλύψει την πολλαπλότητα των προοπτικών για την ευημερία των παιδιών και τα χαρακτηριστικά της στην περιοχή της Αττική. Στη συνάντηση αυτή θα συζητηθούν τα εξής:

  • Ο ορισμός της παιδικής φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο οικονομικό, κοινωνικό-πολιτιστικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της Αττικής.
  • Οι διαστάσεις της παιδικής ευημερίας που έχουν μεγαλύτερη σημασία για το συγκεκριμένο πλαίσιο
  • Δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκυρη μέτρηση της ευημερίας των παιδιών στην Αττική και οι σχετικές βαρύτητες τους.

Η κύρια συνάντηση εργασίας θα απαρτίζεται από τη διεξαγωγή τριών υπό-συνεδριάσεων. Η πρώτη συνεδρίαση θα εστιάζει σε παιδιά Δημοτικού, η δεύτερη σε παιδιά Γυμνασίου και η τρίτη συνεδρίαση σε παιδιά Λυκείου.

Δρ Ειρήνη Λεριού
H Eπιστημονική Υπεύθυνη του Έργου C.W. - SMILΕ