Υπενθύμιση λόγω πρόσφατου Συμβάντος αναφορικά με τα Πνευματικά Δικαιώματα του Ερευνητικού Έργου/ Σε περίπτωση Μη Συμμόρφωσης , Διατήρηση του Δικαιώματος χρήσης κάθε σχετικού και Νομίμως Προβλεπόμενου Μέσου

Υπενθυμίζεται και εγγράφως και δημοσίως , πως οποιαδήποτε δημόσια ή άλλη χρήση του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, μερών ή προϊόντων αυτού, χωρίς την αντίστοιχη αναφορά στην πηγή δεν καλύπτεται από το δικαίωμα χρήσης, όπως αυτό αναφέρεται στην ιστοσελίδα του έργου (  http://www.childrenwelfaresm.com/el/research ) και στις εκάστοτε δημοσιεύσεις της ερευνητικής ομάδας στον παρόντα ή και άλλους ιστοτόπους.

Ως εκ τούτου παρακαλείσθε, όπως απόσχετε από την δημόσια ή άλλη χρήση ή και αναφορά,του έργου, μέρους, μερών ή και προϊόντων αυτού εκτός των πλαισίων της ως άνω αναφερθείσας άδειας χορηγούμενης εκ της/των ιδιοκτητών των πνευματικών δικαιωμάτων.

Σε αντίθετη περίπτωση διατηρείται πλήρως το δικαίωμα χρήσης κάθε σχετικού και νομίμως προβλεπόμενου μέσου.

Mε τιμή,
Δρ Ειρήνη Λεριού

Project Manager και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ερευνητικού Έργου C.W.-SMILE