Δελτίο Τύπου - Ολοκλήρωση του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου στην Παιδική Ευημερία