ΚΑΛΕΣΜΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στη Παιδική Ευημερία
Αίθουσα Τελετών Αριστοτέλης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Αθήνα, 5-7 Ιουλίου 2019
Με θέμα:
«H παιδική Ευημερία και Προοπτικές Βελτίωσης της»
Πρώτο Κάλεσμα για Αbstracts
Email αποστολής των Abstracts: eirinileriou@gmail.com
Προθεσμία αποστολής τους: Έως 22 Απριλίου 2019
Έκταση Περιλήψεων : Mέχρι 300 Λέξεις

Kόστος Συμμετοχής: Δωρεάν
Γνωστοποίηση Αποδοχής των Περιλήψεων: Έως 30 Απριλίου 2019
Γλώσσα υποβολής του Abstract: H Eλληνική ή η Αγγλική

Θεματικές Περιοχές:

 1. H υγεία (σωματική και ψυχική), ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
 2. Η εκπαίδευση ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
 3. Η διατροφή ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
 4. Ο ελεύθερος χρόνος (παιχνίδι, κ.α.) ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
 5. Ο πολιτισμός ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
 6. Οι εισοδηματικοί προσδιοριστικοί παράγοντες (εισόδημα, ανεργία, υλικές συνθήκες διαβίωσης, κ.α.) της παιδικής ευημερίας.
 7. Σχολικός εκφοβισμός, βία και σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών.
 8. Η παιδική ευημερία υπό το πρίσμα της νομικής επιστήμης και των δημοσίων θεσμών.
 9. Η παιδική ευημερία υπό το πρίσμα της οικονομικής επιστήμης.
 10. Η ευημερία υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας.
 11. Μεθοδολογίες καταγραφής της παιδικής ευημερίας.
 12. Στοχοθετημένες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της παιδικής ευημερίας (από φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, των Δήμων, των Περιφερειών,  από Μ.Κ.Ο., από άλλους φορείς), σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.
 13. Η παιδική ευημερία στις Περιφέρειες και στους Δήμους της Ελλάδας.
 14. Η παιδική ευημερία σε διεθνές επίπεδο.