Άρθρο Γνώμης αφιερωμένο στη Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Δικαιώματα του Παιδιού και Δείκτες Καταγραφής της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα

Της Ειρήνης Λεριού, Επιστημονικής Υπεύθυνης του ερευνητικού έργου C.W.- SMILE

Τα παιδιά αποτελούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη μερίδα του πληθυσμού και για αυτό χρειάζονται προστασία και ειδική μεταχείριση. Στα πλαίσια αυτά τα δικαιώματα τους προστατεύονται διεθνώς από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υπογράφηκε στις 20 Νοεμβρίου 1989. Κάποια άρθρα της Σύμβασης αναφέρονται στην ευημερία των παιδιών ή σε παράγοντες προσδιοριστικούς της ευημερίας τους. Τα άρθρα αυτά είναι τα ακόλουθα: (Παράγραφος 2 του Άρθρου 3, Άρθρο 7, Άρθρο 8, Άρθρο 12, Άρθρο 13, Άρθρο 14, Άρθρο 15, Άρθρο 16, Άρθρο 17, Άρθρο 24, Άρθρο 26, Άρθρο 27, Άρθρο 28, Άρθρο 31, Άρθρο 32, Άρθρο 33, Άρθρο 34, Άρθρο 35, Άρθρο 36, Άρθρο 37).