Ανακοινώσεις

Υπενθύμιση λόγω πρόσφατου Συμβάντος αναφορικά με τα Πνευματικά Δικαιώματα του Ερευνητικού Έργου/ Σε περίπτωση Μη Συμμόρφωσης , Διατήρηση του Δικαιώματος χρήσης κάθε σχετικού και Νομίμως Προβλεπόμενου Μέσου

Υπενθυμίζεται και εγγράφως και δημοσίως , πως οποιαδήποτε δημόσια ή άλλη χρήση του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, μερών ή προϊόντων αυτού, χωρίς την αντίστοιχη αναφορά στην πηγή δεν καλύπτεται από το δικαίωμα χρήσης, όπως αυτό αναφέρεται στην ιστοσελίδα του έργου (  http://www.childrenwelfaresm.com/el/research ) και στις εκάστοτε δημοσιεύσεις της ερευνητικής ομάδας στον παρόντα ή και άλλους ιστοτόπους.

Ως εκ τούτου παρακαλείσθε, όπως απόσχετε από την δημόσια ή άλλη χρήση ή και αναφορά,του έργου, μέρους, μερών ή και προϊόντων αυτού εκτός των πλαισίων της ως άνω αναφερθείσας άδειας χορηγούμενης εκ της/των ιδιοκτητών των πνευματικών δικαιωμάτων.

Δελτίο Τύπου: Δημοσίευση Πρακτικών Συνάντησης της Επιστημονικής Υπεύθυνης με την Πρόεδρο και Ιδρύτρια του Κέντρου Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογενείας , στα πλαίσια διεξαγωγής Ποιοτικής Έρευνας του WP3

Στα πλαίσια διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας για τη μελέτη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παιδικής φτώχειας, πραγματοποιήθηκε  συνάντηση από την Επιστημονική Υπεύθυνη, Δρ Ειρήνη Λεριού, με την Πρόεδρο και Ιδρύτρια του Κέντρου Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογενείας,  κα. Μυρτώ Λεμού, στις 14 Ιουνίου 2019, 17:30 μμ.

Δελτίο Τύπου: Δημοσίευση Πρακτικών Συνέντευξης με Κοινωνική Λειτουργό από το Δήμο Αμαρουσίου , στα πλαίσια διεξαγωγής Ποιοτικής Έρευνας του WP3

Στα πλαίσια διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας για τη μελέτη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παιδικής φτώχειας, πραγματοποιήθηκε   συνέντευξη με  Κοινωνική Λειτουργό από το Δήμο Αμαρουσίου, κα Ελένη Γιαννακοπούλου, στις 14 Ιουνίου 2019.

Δελτίο Τύπου: Δημοσίευση Πρακτικών Συνάντησης με τη Πρόεδρο της Μ.Κ.Ο. " Παιδί και Οικογένεια", στα πλαίσια διεξαγωγής Ποιοτικής Έρευνας του WP3

Στα πλαίσια διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας για τη μελέτη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παιδικής φτώχειας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση  με την κοινωνική λειτουργό, ερευνήτρια και Πρόεδρο της  ΜΚΟ «Kid and Family – Παιδί & Οικογένεια», κα. Ρουμπίνη Τερζάκη, στις 11 Ιουνίου 2019, στις 15:00μμ.

Περιεχόμενο του Newsletter του Τρίτου Τριμήνου

Αγαπητές-οι μας,

Με αυτό το Newsletter σας ενημερώνουμε για τα νέα του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE,του τρίτου τριμήνου (22/02/2019 έως 21/05/2019).

Με τιμή,
Ειρήνη Λεριού

Δελτίο Τύπου: Δημοσίευση Πρακτικών Συνάντησης του Ερευνητή μας (Στατιστικού) Βασιλείου Κούτρα, με Προϊστάμενη του ΚΥΑΔΑ, στα πλαίσια διεξαγωγής Ποιοτικής Έρευνας

Στα πλαίσια περαιτέρω επικύρωσης των προηγούμενων πορισμάτων των συναντήσεων εργασίας, αλλά και μεγαλύτερης διερεύνησης της έκφανσης της αστεγίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση ερευνητή του C.W. SMILE , με την προϊσταμένη της ΚΥΑΔΑ κ. Τριανταφύλλου Ελένη, Κοινωνική Λειτουργό, στην υπηρεσία της, τη Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, 14.30 μμ.

Aνακοίνωση σε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με κριτές.

Συμμετοχή μας στο τρίτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με κριτές, «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλαδας: Εναλλακτικές Στρατηγικές» αύριο, 07/12/2018, στη Κοζάνη.

Τίτλος Παρουσίασης: «Measuring Child Deprivation in Attica region: a methodological framework»

Επισυνάπτεται και το πρόγραμμα του συνεδρίου στον παρακάτω σύνδεσμο:

Λήψη αρχείου pdf