Έρευνα

Ένα Σχέδιο Δράσης με το Χαμόγελο

Ένα Σχέδιο Δράσης με το Χαμόγελο του Παιδιού

Citation: Λεριού, Ε., Παρασκευοπούλου, Χ. (2019). «Ένα Σχέδιο Δράσης με το Χαμόγελο του Παιδιού», Υπό Διαμόρφωση, Έκθεση 2019-2021, C.W.-SMILE, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Aθήνα

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND) 

PUBLIC REPORT 2019-02

ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round one», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Πρώτος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το Paper 2019, η Μελέτη 2019 , οι Κανόνες Fuzzy, τα Reports των Κέντρων Στήριξης του Χαμόγελου του Παιδιού

και το Working  Paper 2019-04)

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Paper σας παρακαλούμε ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12187-020-09770-4 

Λεριού, Ε., Καζάνη, Α., (2019) , Οι 2.985.984 Kανόνες του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με την αθροιστική συλλογιστική του Συνολικού Δείκτη Παιδικής Ευημερίας

Στο αρχείο αυτό δίνονται όλοι οι κανόνες (2.985.984) του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης , σύμφωνα με την αθροιστική συλλογιστική του συνολικού μας δείκτη και όπως το σύστημα αυτό περιγράφεται ήδη από την Λεριού Ειρήνη, στην δημοσιευμένη Δημόσια Έκθεση του 2019 (Public Report 2019). 

Προσοχή! Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση εμπορική ή μη, των περιεχομένων του παρόντος αρχείου, χωρίς την έγκριτη και ενυπόγραφη συγκατάθεση της Επιστημονικά Υπεύθυνης του έργου, Δρ Ειρήνης Δ., Λεριού. 

Αll rights reserved!!!

WORKING PAPER 2019-03

"Μελέτες Περίπτωσης Καλών Πρακτικών αντιμετώπισης των προκλήσεων της Παιδικής Φτώχειας"

Συντάκτες: Λεριού, Ε., Κόλλιας, Α., Παρασκευοπούλου, Χ., Τσιριμώκου, Χ.

Citation: Λεριού, Ε., Κόλλιας, Α., Παρασκευοπούλου, Χ., Τσιριμώκου, Χ., (2019). «Μελέτες Περίπτωσης Καλών Πρακτικών αντιμετώπισης των προκλήσεων της Παιδικής Φτώχειας», Working Paper No. 2019-03,  C.W.-SMILE , Πάντειο Πανεπιστήμιο, Aθήνα

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND) http://https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Νομικές Ερμηνείες της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τον Eρευνητή μας Κωνσταντίνο Τασόπουλο

The UN-Convention on The Rights of the Child; legal impact and interpretations within the scope of criminal justice systems. Βy Konstantino Tasopoulo.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:

Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY- NC-ND)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

PUBLIC REPORT 2019

ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
(Επισυνάπτονται: το Working Paper 2019-01 και το Working Paper 2019-02)
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:   
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY- NC-ND) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Τα κεντρικότερα σημεία:

Working Paper 2018-02 - Δεύτερη Έκδοση

Ενημερωμένο με τη προσθήκη "Αναλυτικού Σχεδίου Σχολικής Έρευνας" από τους Λεριού Ειρήνη και Τασόπουλο Κωνσταντίνο.
«Καταγράφοντας τη Παιδική Αποστέρηση στη Περιφέρεια της Αττικής: Ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο-Βιβλιογραφική Επισκόπηση και Μεθοδολογία» (Υπό Διαμόρφωση)

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Ειρήνη Λεριού
Συντάκτες: Λεριού Ειρήνη, Ροδουσάκης Νικόλαος, Τσιριμώκου Χρυσούλα, Τασόπουλος Κωνσταντίνος.
Άδεια Creative Commons

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY- NC-ND)

Working Paper 2018-01

«Καταγράφοντας τη Παιδική Αποστέρηση στην Περιφέρεια της Αττικής: Ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο - Διεξαγωγή Ποιοτικής Έρευνας» (Υπό Διαμόρφωση)

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Ειρήνη Λεριού
Συντάκτες: Λεριού Ειρήνη, Ροδουσάκης Νικόλαος, Τσιριμώκου Χρυσούλα, Τασόπουλος Κωνσταντίνος.
Άδεια Creative Commons

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY- NC-ND)