Έρευνα

Working Paper 2020-03

Working Paper 2020-03

Citation: Λεριού, Ε., Αναστασοπούλου, Α. (2020). «Αποτελέσματα ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών για την παιδική ευημερία σε μαθητικό πληθυσμό της περιφέρειας Αττικής κατά την σχολική περίοδο 2010-2018 και η ερμηνεία τους», Working Paper No. 2020-03,  C.W.-SMILE , Πάντειο Πανεπιστήμιο, Aθήνα

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)

Working Paper 2020 -02

Working Paper 2020-02

Citation: Λεριού, Ε., Αναστασοπούλου, Α. (2020). «Ερευνητική Αναφορά βασισμένη σε Πανελλαδικά Στατιστικά στοιχεία του Χαμόγελου του Παιδιού για το έτος 2019 και ο Παράγοντας της Κακοποίησης ως ένας Περιορισμός», Working Paper No. 2020-02,  C.W.-SMILE , Πάντειο Πανεπιστήμιο, Aθήνα

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020-01

Δημόσια Έκθεση 2020-01 (Aποτελέσματα του Δεύτερου Κύματος της Ποσοτικής Έρευνας)

ENATO ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round two», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Δεύτερος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το [υπό δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό]Paper 2020a, το Working  Paper 2019-05 και το Working Paper 2020-01)

Ένα Σχέδιο Δράσης με το Χαμόγελο

Ένα Σχέδιο Δράσης με το Χαμόγελο του Παιδιού

Citation: Λεριού, Ε., Παρασκευοπούλου, Χ. (2019). «Ένα Σχέδιο Δράσης με το Χαμόγελο του Παιδιού», Υπό Διαμόρφωση, Έκθεση 2019-2021, C.W.-SMILE, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Aθήνα

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND) 

PUBLIC REPORT 2019-02

ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round one», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Πρώτος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το Paper 2019, η Μελέτη 2019 , οι Κανόνες Fuzzy, τα Reports των Κέντρων Στήριξης του Χαμόγελου του Παιδιού

και το Working  Paper 2019-04)

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Paper σας παρακαλούμε ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12187-020-09770-4 

Λεριού, Ε., Καζάνη, Α., (2019) , Οι 2.985.984 Kανόνες του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με την αθροιστική συλλογιστική του Συνολικού Δείκτη Παιδικής Ευημερίας

Στο αρχείο αυτό δίνονται όλοι οι κανόνες (2.985.984) του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης , σύμφωνα με την αθροιστική συλλογιστική του συνολικού μας δείκτη και όπως το σύστημα αυτό περιγράφεται ήδη από την Λεριού Ειρήνη, στην δημοσιευμένη Δημόσια Έκθεση του 2019 (Public Report 2019). 

Προσοχή! Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση εμπορική ή μη, των περιεχομένων του παρόντος αρχείου, χωρίς την έγκριτη και ενυπόγραφη συγκατάθεση της Επιστημονικά Υπεύθυνης του έργου, Δρ Ειρήνης Δ., Λεριού. 

Αll rights reserved!!!

WORKING PAPER 2019-03

"Μελέτες Περίπτωσης Καλών Πρακτικών αντιμετώπισης των προκλήσεων της Παιδικής Φτώχειας"

Συντάκτες: Λεριού, Ε., Κόλλιας, Α., Παρασκευοπούλου, Χ., Τσιριμώκου, Χ.

Citation: Λεριού, Ε., Κόλλιας, Α., Παρασκευοπούλου, Χ., Τσιριμώκου, Χ., (2019). «Μελέτες Περίπτωσης Καλών Πρακτικών αντιμετώπισης των προκλήσεων της Παιδικής Φτώχειας», Working Paper No. 2019-03,  C.W.-SMILE , Πάντειο Πανεπιστήμιο, Aθήνα

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND) http://https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Νομικές Ερμηνείες της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τον Eρευνητή μας Κωνσταντίνο Τασόπουλο

The UN-Convention on The Rights of the Child; legal impact and interpretations within the scope of criminal justice systems. Βy Konstantino Tasopoulo.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:

Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY- NC-ND)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/